web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 93)

 

Anno 998. Naarmate er minder overvallen door de Noormannen waren, werd de Friese bevolking enige rust en herstel gegund. In deze periode van relatieve rust ontstond er een grote verdeeldheid onder de Friese edelen. Zo werd een belangrijke  edelman Hessel Jongama door zijn neven, Haitze en Solke Enckema, anoniem aangeklaagd dat hij Friesland voor een grote geldsom in de handen van de graaf van Holland wilde overdragen.

De rechters bevonden Jongama onschuldig, waarop hij de namen van zijn aanklagers opeiste en die ook vernam. Jongama eiste daarop een tweegevecht met zijn neven. Daarbij doorkliefde hij het hoofd van Haitze bijna  en Solke werd zodanig gewond, dat beiden kort daarop stierven.

 

In de laatste jaren van deze eeuw werd Friesland geplaagd door rampen en ellende met vreselijke ziekten en grote sterfte onder de bevolking.

 

Anno 1003. Zuidelijk Friesland (als ook Vlaanderen) werd getroffen door een zware overstroming, gevolgd door voedseltekorten en hongersnood. Het jaar 1006 wordt genoemd als een noodjaar, waarbij in alle Friese landen zoveel ziekten en sterfte plaatsvond, dat de doden op vele plaatsen bleven liggen, onbegraven door de weinige overlevenden. En soms stierven overlevenden bij een begrafenis en werden ze mede-begraven.  In 1006 en 1007 werden zo vele dorpen en gehuchten volledig ontvolkt.

 

Anno 1006. In West-Friesland kwamen de Friezen in opstand tegen Graaf Diederik, de opvolger van de verslagen Graaf Arnoud.  Diederik dreigde met wraak en gedurige oorlog en de WestFriezen gaven toe. Het kwam tot een verdrag, waarbij de WestFriezen beloofden trouw hun belasting te zullen betalen en de Graaf te zullen volgen in zijn oorlogen. De Graaf beloofde af te zien van wraak en de bevolking te zullen beschermen.

 

Anno 1008. De oostzijde van Friesland werd wederom getroffen door een zware stormvloed, waarbij de door de zee opgestuwde rivieren als de Elve en de Sale het binnenland overstroomden.

 


                  Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

                              De OUDE FRIEZEN, archief

                       Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-93/