web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 92)

In de jaren 991 en 992 werden Friesland, Saxen en Frankrijk alweer overvallen door woeste benden Noormannen. Het meest werd gevreesd de stam der Askomannen ( uit Oud-saskisch: zeesoldaten).

In 991 werd de Friese hoofdstad Stavoren door deze Askomannen (mogelijk onderdanen van Swijn Otho)  geplunderd. Uit vrees voor deze rovers werd de stad Bremen met een sterke ommuring versterkt.

Ook in 992, aan het begin van het bewind door de keizer Otho III, had Friesland enorm te lijden onder de Deense invallen. Via de Middelzee drongen de zeerovers door tot het hart van Friesland, waarbij ook de stad Uitgong geplunderd werd. De Friezen wisten zich nu te verzetten onder leiding van de vier gebroeders Britsanus,Ilsta, Jeltze en Hotza  Joulsma uit de sterkte Britsenburg aan de Middelzee. Om wraak te nemen op de Joulsma’s kwamen de rovers later terug en  verwoestten de stad Uitgong volledig.

De Friezen ten westen van het Vlie hadden vooral te lijden onder de graven van Holland, die niet eerder rustten tot deze West-Friezen waren onderworpen.  De Friezen kwamen in opstand tegen de derde Graaf van Holland (Arnoud  of Arnulf).  

In 993 kwam het tot een bloedige veldslag. Graaf Arnoud en twaalfduizend van zijn manschappen, waaronder vele edelen  en aanzienlijken, sneuvelden. De oude kronieken vermelden dat er, kort voor deze bloedige slag, een schrikwekkende komeet zichtbaar was, dat er aardbevingen waren, dat een grote vuurkolom op de aarde viel, waarna er gedurende een lange tijd een verschrikkelijke sterfte onder de burgers plaatsvond, zowel in Friesland als in de naburige landen.

Toch werden de drassige veengronden in West-Friesland ontgonnen en tot vruchtbare landbouwgrond omgezet. Daardoor ontstond een volksverhuizing: een trek van oude, bewoonde gebieden naar de nieuwe veenakkers en nederzettingen (bannen).  

                  Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

                              De OUDE FRIEZEN, archief

                     

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-92/