web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 91)

Anno 943.Onophoudelijk belaagden de Noormannen de kust van Friesland en Saxen.  Dat deden ze  met zoveel manschappen, dat de Friezen na enige lichte schermutselingen massaal op de vlucht sloegen en zich bij de Deense strooptochten verstopten in de wouden.  En zo werden de dorpen geplunderd en uitzonderlijk veel  vee meegevoerd.

Swijn Otto, koning der Denen, liet de christenen vervolgen en wekte zijn landlieden op om de christenen ook met roof en brandstichting te lijf te gaan. Zelfs toen Otto tot het christendom bekeerd was, bleven zijn landslieden hun zeeroverij en plunderingen voortzetten zoals in vele eeuwen daarvoor.

Otto bestrafte hen meerdere malen, maar zijn pogingen  om de roof- en moordzucht van de Vikingen te beteugelen verslapte tijdens zijn vele veldtochten en oorlogen in Italië. Otto stierf in 970, zijn rijk nalatend aan zijn toen  twintigjarige zoon Otto II.

Anno 989. Bij een vreselijke stormvloed in Noordwest Europa verdronken in de Frieslanden een groot aantal mensen en dieren. Ook de gewassen gingen verloren. Voedselschaarste en hongersnood was het gevolg

Sikko ( ofwel Sigifridus), een van de drie zonen van Arnoud, graaf van Holland, had een van de edelen aan het hof van zijn vader gedood en vluchtte naar de Friese hoofdstad Stavoren. Hier werd hij vriendelijk ontvangen door Postetaat Ludigman. Zelfs huwde Sikko met  Tetta, dochter  van Ludigman. Graaf Arnoud liet daarop het echtpaar terugkomen naar Holland. Ze kregen een kasteel tussen Haarlem en Beverwijk plus omliggende landgoederen in Zuidholland en Kennemerland. Uit dit huwelijk zouden de aloude adellijke geslachten van Brederode en Teilingen zijn gesproten.

                  Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

                              De OUDE FRIEZEN, archief

                  

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-91/