web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 90)

Anno 936. De brandveiligheid van woningen omstreeks deze tijd was slecht. Zo gingen er in de Friese hoofdstad Stavoren in dit jaar maar liefst 329 huizen in de vlammen op.

In Italië overleed de Duitse keizer Henrik de Eerste. Hij liet zijn rijk na aan zijn zoon Otto. Deze werd al spoedig in Milaan tot keizer gekroond. Deze  Otto de Grote was een liefhebber van de jacht. Zo bevoorrechte hij de jacht in de bossen van Fulnaho (Vollenhove) met de omliggende landen en bossen, waaronder ook die van Zevenwouden plus die in Overijssel en Drenthe. Toen werd er nog gejaagd op beren, geiten, wilde zwijnen, herten en elanden.

Al had Henrik verwoede pogingen gedaan om de Denen tot het Christendom te bekeren,  in hun hart behielden zij hun oude afgodendienst. De Deense Koning Harald viel openlijk het Christendom af en verwoeste de stad Sleeswijk.

Otto nam meteen harde maatregelen. Belaagd door een groot leger werden de Denen  gedwongen tot het Christendom terug te keren. Harald, zijn vrouw en zoon werden gedoopt. Maar daardoor rebelleerden de heidense Denen tegen hun koning. Meerdere malen moest hij zijn rijk ontvluchten. Even later werd hij vermoord.

Het gevolg was, dat de Noormannen weer de vrije hand kregen om de Zuidelijker kusten af te stropen. Hun aanvallen op Friesland werden heftiger dan ooit. De Friezen waren , door de uitgestrektheid van hun kustgebied, niet goed in staat om genoeg sterk bemande wachtposten te plaatsen. En Keizer Otto kon niet voldoende steun geven omdat hij zijn handen al vol had aan oorlogen in Frankrijk en Italië. En zo werden ook Engeland en Frankrijk ernstig getroffen door de aanvallen van de woeste Noormannen.


 Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

                              De OUDE FRIEZEN, archief

                       Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-90/