web analytics

december 2010 archief

De zesde zesdedag serie zeswoord one-liners over SCHAATSEN.

Alweer, op de ZESDE DAG van de week "a sixpack six-word one-liners". Zes, zeswoord one-liners, bedacht en bewerkt door Touché, Anna Liese, me, myself and I. Elke zesde dag, om zes uur zes, in het Frysk omgeturnd door Wopkje de Jong fansels.     Is het ijs dun? Ga klunen! Tin iis? Dan silst klúnje moatte! Die faut …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-zesde-zesdedag-serie-zeswoord-one-liners-over-schaatsen/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 93)

  Anno 998. Naarmate er minder overvallen door de Noormannen waren, werd de Friese bevolking enige rust en herstel gegund. In deze periode van relatieve rust ontstond er een grote verdeeldheid onder de Friese edelen. Zo werd een belangrijke  edelman Hessel Jongama door zijn neven, Haitze en Solke Enckema, anoniem aangeklaagd dat hij Friesland voor …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-93/

Schaatspret

  Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/schaatspret/

De verlichting (grapke)

  Ferljochting In amtner rint lâns it kanaal dat troch syn gemeente streamt. Een ambtenaar loopt langs het kanaal dat door zijn gemeente stroomt. Ynienen heart er in stimke ‘Help! Help!” roppen. Opeens hoort hij een stemmetje “Help! Help!” roepen. Hy sjocht in puntmûtske noch krekt boppe wetter útstekken en lûkt it omheech. Hij ziet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-verlichting-grapke/

Gedicht op Zondag – 26 (als nóg een sneeuwvlokje)

  Alle haiku 2010 (lytsfers, haiga, fotoverzen…)  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/gedicht-op-zondag-26-als-nog-een-sneeuwvlokje/

Zesde dag-05: KERSTKRANSJES, voer voor KWAKKER *) Nederland.

Alweer, op de ZESDE DAG van de week “a sixpack six-word one-liners”. Zes, zeswoord one-liners, bedacht en bewerkt door Touché, Anna Liese, me, myself and I. Elke zesde dag, om zes uur zes, in het Frysk omgeturnd door Wopkje de Jong fansels. De volgende week: een sixpack zeswoord-liners over SCHAATSEN.   Nederland luilekkersteland: hapje, sapje,  kaasje, glaasje.    Nederlân …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/zesde-dag-05-kerstkransjes-voer-voor-kwakker-nederland/

Kerstscheiding (grapke)

In man yn Eindhoven bellet de dei foar Krystjûn de soan yn Parys en seit: Een man in Eindhoven belt de dag voor Kerstavond zoon in Parijs en zegt: “Ik fyn it freeslik om dyn dei te bedjerren, mar ik moat dy fertelle dat jimme mem en ik skiede sille. Fiifentritich jier ellinde is genôch”. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/kerstscheiding-grapke/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 92)

In de jaren 991 en 992 werden Friesland, Saxen en Frankrijk alweer overvallen door woeste benden Noormannen. Het meest werd gevreesd de stam der Askomannen ( uit Oud-saskisch: zeesoldaten). In 991 werd de Friese hoofdstad Stavoren door deze Askomannen (mogelijk onderdanen van Swijn Otho)  geplunderd. Uit vrees voor deze rovers werd de stad Bremen met …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-92/

Zwarte zon (gedicht op zondag -25) 川柳

 Alle haiku 2010 (lytsfers, haiga, fotoverzen…)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/zwarte-zon-gedicht-op-zondag-25/

Zesde dag-04: ONE-LINERS, voer voor KWAKKER NEEderland.

  Bijbel en Koran: ook maar mensenwerk. Bibel en Koran: ék mar minskewurk.     De hemel, dichtgeplakt met uitgelezen kranten. De himel, tichtplakt mei útlêzene kranten.   Een raadslid zonder vragen is onbeantwoord bezig. Ien riedslid sûnder fragen is ûnbeantwurde dwaande.   Heeft je hersenpan een anti-aanbrandlaag? Hat jo harsenpanne in anty-oanbrânlaach?     …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/zesde-dag-04-one-liners-voer-voor-kwakker-nederland/

WACHTEND…….(haiku)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/wachtend-haiku/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 91)

Anno 943.Onophoudelijk belaagden de Noormannen de kust van Friesland en Saxen.  Dat deden ze  met zoveel manschappen, dat de Friezen na enige lichte schermutselingen massaal op de vlucht sloegen en zich bij de Deense strooptochten verstopten in de wouden.  En zo werden de dorpen geplunderd en uitzonderlijk veel  vee meegevoerd. Swijn Otto, koning der Denen, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-91/

Meer laden