web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 85)

Anno 881. Onvoorstelbaar groot waren de verwoestingen, gepaard met roof, verkrachtingen , moord en brandstichting aangericht door de Noormannen in geheel Noord-West Europa. Door machtswisselingen en onderlinge verdeeldheid waren de Europese vorsten niet in staat om hun land en volk tegen de rovers te beschermen. Soms werden de rovers door wanhopige inwoners aangevallen, maar vanwege hun onervarenheid in de krijg was de slachting onder de burgers afgrijselijk.

Ook al sneuvelden in de slag bij Saucourt bij benadering achtduizend Noormannen, niets hielp effectief.  Haslo (Ascloha, Asselt bij Roermond) aan de Maas werd hun hoofdlegerplaats. Uiteindelijk vertrok er wel een grote legermacht  van veertigduizend Noormannen uit deze plaats huiswaarts, de schepen overvol met geroofde goederen en losgelden.

Godfried de Zeekoning werd in naam leenman van keizer Karel de Dikke. De bedoeling van Karel was, dat Godfried plunderingen van andere Vikingen zou voorkomen, maar ook Godfrid voerde een waar schrikbewind. In 882 werd Taventeri  (Deventer) verbrand, de inwoners vermoord of verdreven. In Kinnim (Kennemerland) werden veel al herbouwde plaatsen nogmaals geplunderd en verbrand.

Ook Friesland, het voormalige gebied van Rorik, behoorde tot het leen van Godfrid de Noorman. Na een vergeefse opstand werden de Friezen tot slavernij en de uiterste vernedering gebracht. Ze moesten bijvoorbeeld een strop om hun hals dragen opdat ze bij het minste vergrijp daaraan konden worden opgehangen. Uiteindelijk lukte het Karel om Godfrid naar Herispich (het huidige Spijk) te lokken, waar deze met zijn manschappen werd gedood. En daarmee kwam er een eind aan de Deense heerschappij in Frisia.

In 884 raakten de Friezen weer met de Noormannen slaags bij Norden in Oost-Friesland. Er sneuvelden ongeveer tienduizend Noormannen. Het overgrote deel kon vluchten, maar werd door de moedige Friezen opgejaagd naar rivieren, poelen en moerassen en verdronk.

 


Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)


                              De OUDE FRIEZEN, archief

                       Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-85/