web analytics

Nieuw suur: Het zevende WETS-US WCS-SYMPOSIUM.

Fries Nationaal Pers Agentschap: oktober 2010.

WETS-US organiseert  in 2011 het Seventh International Congressus over afvang, transport en opslag van WATERDAMP
Waterdamp is het meest voorkomende broeikasgas. WETSUSSE wetenschappers stelden vast, dat het dringend nodig is om de hoeveelheid waterdamp te reduceren teneinde de opwarming van de aardse atmosfeer te vertragen.

Waterdamp in geconcentreerde vorm is WATER. In Friesland wordt al veel water opgeslagen in greppels, sloten, vaarten, kanalen, meren, het Wad. Maar dat stuwmeer kan nóg wad meer worden. Friesland heeft alreeds een enorme kennisvoorsprong in waterbehandeling/afhandeling en kan, met Willem Alexander in de hoofdrol, daarin op wereld-schaal een voortrekkersrol  vervullen.

Voor effectieve opslag worden koelhuizen gebouwd. Waterdamp zal worden onttrokken aan de atmosfeer en gecondenseerd in de Leeuwarder-WATER-Condensfabriek. Voor waterkoeling en bevriezing tot ijs wordt warmte-wisseling gebruikt. Waterdamp kan zo in geconcentreerde vorm en BEVROREN als ijs eeuwenlang worden opgeslagen. Voor berging ook in ondergrondse ruimten (aquifers en voormalige gasvelden) staat de Friese GrondMij paraat. Het voordeel is, dat bij deze opslag het water later nuttig kan worden gebruikt bv als drinkwater en industrie-water. Dat voordeel is dus niet te scoren bij grootscheeps ijs-transport naar IJsland, waarvan naar verwachting de huidige ijskap zal slinken.

Er komt een Europees systeem van Water(damp) Emissie Rechten voor het WOS (Water Opslag Stelsel) waardoor waterdamp en water ook uit de omliggende landen kan worden  geïmporteerd voor grootschalige opslag in Friesland. Vervoer gaat via de lucht- en de Europese waterwegen. Of kris-kras over de overwegen vanzelfsprekend.

Het kabinets-streven is: In 2020 moet 20% van het waterdamp ondergronds of bovengronds worden opgeslagen. Om dit doeleinde ook wereldwijd te behalen organiseert het befaamde Friese WETS-ÚS Institute begin tweede kwartaal 2011 onder voorzitterschap van de Friese ijsmeester Henk Kroes een zevende, driedaags WETS-US WCT-symposium over alle aspecten van WCS (water capture & storage).

Plaats: Leeuwarden, WTC (World Trade Centre). Aanvangsdatum: 01-04-2011.


Even zereneus: Wetsus krijgt van de EU € 2,4 miljoen subsidie voor de ontwikkeling van CAPMIX. En nog € 1,5 miljoen van de Provinsje Fryslân. Deze proefopstelling zal tenminste € 8 miljoen opslokken. Het pilot CAPMIX is een gloednieuwe en volgens Wetsus een veelbelovende techniek, waarbij stroom wordt geproduceerd uit het spanningsverschil tussen zoet- en zoutwater. Martijn Bijmans van Wetsus beweert dat CAPMIX kan voorzien in 80% van de wereldwijde behoefte aan energie. En dan zijn zwaar vervuilende kolen- en kerncentrales niet meer nodig. En grootschalige CO2-opslag in Noord-Nederland verliest dan ook zijn nodigheid.

 -Noot: Maar de Waddenzee is niet zó breinzout, dat er een behoorlijk spanningsverschil is. En…. onze aanlandige zeeën zij NIET zo glashelder. Het slib en de kleine beestjes ( misschien ook de grote zoals oesters en mosselen) zullen gegarandeerd beetje bij beetje zorgen voor het vollopen van de filters.

Het CAPMIX-project staat los van het Blue-Energy-project, waar Wetsus ook bij is betrokken. Aanstaande maandag en dinsdag wordt in Leeuwarden het zesde Wetsus-congres gehouden. Inmiddels stromen wetenschappers uit de hele wereld naar de oevers van de Potmarge. De dames en heren zullen vast niet op een droogje zitten. Ja, het wordt een natte boel in Fryslân: het regent en door dit inmiddels befaamde Water-Technologisch Instituut voor het Bedenken en Uitwerken van Oplossingen voor de Mondiale Watercrisis stroomt dit jaar zo’n € 16 miljoen. Er zijn al 38 patenten gevestigd. Eén van de nieuwe uitdagingen is: de lucht bevat water en hoe kun je daaruit grote hoeveelheden water winnen? (misschien een regenbui-tje vangen?)

En dan is er ook nog het idee om WATER te winnen uit ROOKGASSEN van de industrie. Tja, dan krijg je ook minder warmwaterdamp en minder aardse atmosfeer-opwarming. En de industrie kan met minder water toe, want dat wordt -gezuiverd en al- immers hergebruikt? En voor de waterwinning en watertransport is dan ook nog minder fossiele energie nodig. Een WIN-WIN-WETSUS-situatie dus.

9 maart 2012.     Wetsus haalt energie uit urine

Plassende werknemers kunnen bedrijven geld opleveren. Het klinkt raar, maar het is waar. Watertechnologisch instituut Wetsus in Leeuwarden is druk bezig een methode  te ontwikkelen waarbij energie wordt gewonnen uit urine. Het systeem kan ervoor zorgen dat een bedrijf in de toekomst geen piesvuil water meer hoeft te lozen op het riool. Binnenkort begint bij Wetterskip Fryslân een plasproef met dit systeem.

– Uitgerekend in een landje – waar van boven, van onder, vanuit zee en buitenland ontzettend veel water naar toe stroomt- denkt Wetsus het water uit plas en poep te moeten halen. In de toiletten wordt niet meer met kostbaar kraanwater doorgespoeld.  Denkelijk is er dan wel heul veul vochtig toiletpapier nodig.

————————————————————————————————-

LC zaterdag 1 septemberrrrr.

De Nijmeegse hoogleraar en lid van de Waddenacademie Peter Hermanius stelt ook, dat het Blue Energy-project @ the afsluitdijk ONZINNIG is. In het pilot-project ( capmix) zal blijken dat het benodigde membraan spoedig verstopt zal zijn door slibdeeltjes en diertjes.

-Logisch, datzelfde heb ik ter gelegenheid van de eerste publicaties in 2006 al aangegeven. Een voedselrijk paneel zal ook allerlei grotere dieren dan plankton aantrekken: kwallen, krabben, visjes enz. Een verstopt membraan werkt niet. Maar ja, naar Dokter Anders wordt niet geluisterd. Ook de heer Herman heeft trouwens nog geen reactie ontvangen.

Oktober 2016. Bij Wetsus voelen ze nattigheid: de geldbronnen drogen op. Er moeten nieuwe subsidiestromen worden gevonden na Koers Noord, het aardgasfonds en het compensatiefonds na het niet doorgaan van de HogeSnelheidsLijn.

In Friesland wordt watertechnologie op alle onderwijsniveaus aangeboden. Op het instituut wordt gezocht naar oplossingen voor wereldproblemen m.b.t water. Het instituut leverde tot nu 50 ingenieurs af en 70 doctoren. In Friesland zijn zo’n 50 watertechnologie-bedrijven ontstaan (26 rechtstreeks  bij Wetsus).

Mei 2017: De test-installatie BLUE ENERGY op de Afsluitdijk wordt NIET opgeschaald want Waddenslib en allerlei ongedierte verstoppen de filters en het potentiaal-verschil tussen IJsselmeer- en Wadwater bleek tóch niet groot genoeg.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/10/nieuw-suur-het-zevende-zwets-us-wcs-symposium/