web analytics

Monument op de Dam.

De Fries-Nederlandse schrijver-dichter Harmen Wind is vrijdag op 64-jarige leeftijd overleden. Hij was al een poos ernstig ziek. Harmen Wind, op 24 december 1945 in Leeuwarden geboren, debuteerde als Nederlandstalig dichter. Zijn eerste bundel verscheen in 1985; daarna publiceerde hij beurtelings in het Fries en het Nederlands.

Midden in Drachten/Smallingerland – op de Dam waar  vroeger de hoofdstraat de Drachtstervaart kruiste – staat sinds 1996 het carillon, gebouwd door Gunnar Daan. Het carillon is klassiek van vorm, met een symmetrische zuilengalerij en een koepeldakconstructie waarin 37 klokken zijn opgehangen. Op het hele uur is er muziek te horen.

Zelfs de meeste inwoners van Drachten weten het niet, maar de dichtregels aan de koepelrand- in het Fries en in het Nederlands – zijn van de dichter Harmen Wind. Bij mijn weten is dit vers de enige permanent aanwezige poëtische ontboezeming in Smallingerland. De tekst op het carrillon verwijst naar de vier elementen die aan de wieg stonden van Drachten: water, vuur, aarde en lucht.

Ut ierde binnen wy berne
It fjoer stutsen wy út de grûn
Ta wolfeart woe it wetter ús drage
De loft hat it tankliet ús jûn.

Uit aarde zijn wij geboren
Het vuur staken wij uit de grond
Het water droeg ons naar de welvaart
Lucht legt ons een lied in de mond.

Anno 2016, 2017, 2018, 2019…. Jarenlang is dit monument overkapt door de Oranje-Vereniging. En is de ABN-tekt afgedekt. In de gedoodverfde CULTUURSTAD-van-het-NOORDEN is nu maar een 1/2 gedicht in de openbare ruimte te zien.


Wel is iets meer van de Friese dichtkunst te vinden op deze web-site www.fanvanfryslan.nl , waar een podium wordt geboden aan levende poëten van eigen bodem. Op het weblog mailhits.wordpress.com en http://123gedichten.wordpress.com  zijn enkele haiku en senryu omgebouwd tot haiku-liners. Ookdie speciale mailhits zijn per E-mail te versturen: gewoon door ze aan te klikken en dan de optie PER E-MAIL VERZENDEN te benutten.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/10/monument-op-de-dam/