web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 84)

Anno 873. Friesland werd getroffen door een totaal andere plaag: sprinkhanen. Ontzettend grote sprinkhanen, een duim dik, verorberden in een uur tijd op een oppervlak van veertien vierkante mijlen alle grassen, groenten, takken en de bast van alle bomen. Na deze onbeschrijfelijke verwoesting dreef een sterke wind de beesten de Noordzee in, waar ze verdronken. Maar de dode sprinkhanen werden door de vloed op de stranden geworpen, waar ze een ondraaglijke stank verspreidden. Er brak een ernstige pestziekte uit waaraan een groot aantal mensen overleden.

Anno 874. Voor de zoveelste keer verscheen een bende Deense vrijbuiters in deze gewesten. Onder leiding van krijgsheer Rollo kwamen de rovers vanuit Engeland aangezeild. Een sterke storm had hen verhinderd om eerst de westfranse kust aan te doen. Ze landden noordelijker op het eiland Walcheren, waar bijna alles geplunderd en platgebrand werd. Aan de Friese Vliestroom werden ze echter opgewacht door diverse benden Friezen. Dezen, in de mening dat het ging om een kleine groep Denen, overvielen de schepen. Toen rees plotseling een grote macht Noormannen op van onder hun schilden. Ze versloegen de Friezen en namen een groot aantal van hen gevangen. De overigen onderwierpen zich aan Rollo. Met een grote schatting beladen voer Rollo nu de Schelde op, de beide oevers plunderend en verwoestend totdat zijn bende stuitte op het leger van Reinier I, hertog van Henegouwen.

Rollo wilde zich wreken op Reinier omdat deze, bij de inval op Walcheren, middels de Friese overste Radbodus de eilanders met raad en daar had bijgestaan. In diverse gevechten tussen de manschappen van Rollo en Reinier was de eerste steeds overwinnaar.  Reinier ( ook wel Raginer Langhals genoemd) werd gevangen genomen, maar later tegen losgeld weer vrijgelaten. Intussen hadden beide groepen het land verwoest. De velden waren onbebouwd en er ontstond een grote hongersnood. Vervolgens trok Rollo naar Frankrijk waar hij wel dertig jaren een waar schrikbewind voerde. Uiteindelijk kreeg Rollo van Karel de Eenvoudige in 912 een eigen gebied: Normandïe.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/10/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-84/