web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 82)

 

Anno 860. Eensluidend in de Friese geschiedenis is de vermelding van vreselijk onweer, stormen en overstromingen, vergezeld van aardbevingen. Door de hoge watervloeden werd de Rijn teruggedrongen en de afvoer belemmerd. Daardoor overstroomden de grote rivieren, waardoor ook in Holland, Utrecht en de Betuwe veel mensen en dieren verdronken. Zelfs ver landinwaarts vonden veel mensen de dood in het oprukkende zeewater. Ook werden de bossen tussen Leiden en Nijmegen door de stormen geveld en door de overstromingen bedekt.

In alle landen langs de westelijke kusten verloren veel mensen en dieren het leven. Maar vooral het laaggelegen Friesland had veel te lijden van deze stormvloed. Het meer Flevo en de Vliestroom werden aanmerkelijk verwijd.

Anno 862. Waarschijnlijk omdat na de overstromingen er in de kustgebieden niet veel buit te behalen was, trokken de Noormannen ditmaal iets verder. Ze richtten grote verwoestingen met roof en moord aan in het rijk van Lodewijk de Duitser. Daarna, in 863, voeren ze de Rijn op om Wijk bij Duurstede  weer eens uit te plunderen. Veel Friezen, kooplieden en anderen, die naar die handelsplaats gevlucht waren, werden gedood of gevangen genomen.

Met het doel om Keulen te verwoesten, voeren de rovers verder de Rijn op. Maar ter hoogte van het kasteel Nius werden de Noormannen gestopt door de legers van de Saxers op de ene oever en die van Lotharius op de andere oever. Na een tijdje slaagde Erik er in zijn woeste bende manschappen tot de aftocht te bewegen.


 

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

 

                              De OUDE FRIEZEN, archief

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/10/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-82/