web analytics

In piperige rekken (grapke:een gepeperde rekening).

Een ingenieur die befaamd was om zijn vermogen problemen op te lossen, ging na 30 jaar trouwe dienst met pensioen.
In yngenieur, dy’t ferneamd wie om syn kinnen problemen op te lossen, gyng nei 30 jier trouwe tsjinst mei pensjoen.
 
Kort daarna trof het bedrijf een schijnbaar onoplosbaar probleem bij één van hun kostbaarste machines.

Net salang dêrnei hie it bedriuw nei’t it like in net op te lossen probleem by ien fan harren meast kostbere masines.

Ze probeerden van alles, maar kregen het apparaat maar niet aan de praat.
Se besochten fan alles, mar krigen it apparaat mar net oan ‘e praat.

Wanhopig vroeg de directeur de gepensioneerde ingenieur om te komen helpen.
Harren rie te’n ein frege de direkteur de pinsjonearre yngenieur om te kommen om te helpen.

 
Deze liep een hele dag om de machine.
Dy rûn in hiele dei om de masine hinne.

 
Tenslotte zette hij een kruisje op een onderdeel met de notitie: Hier zit het probleem.
Vervang dit onderdeel.
Op it lêst sette hy in krúske op in ûnderdiel mei de notysje: Hjir sit it probleem.

Ferfang dit ûnderdiel.
 
Het onderdeel werd vervangen en de machine werkte weer perfect.
It ûnderdiel waard ferfongen en de masine wurke wer perfekt.

 
De firma ontving van de ingenieur een rekening van € 50.000.
De firma krige fan de yngenieur in rekkening fan € 50.000.

 
Geschrokken vroeg de boekhouder van de firma om een specificatie.
Skrokken frege de boekhâlder fan de firma om in spesifikaasje.

 
Die kwam al snel en luidde: 1 krijtkruisje € 1, 1 rekening uitgeschreven € 1, kennis om de fout op te speuren € 49.998. Per omgaande te voldoen.
Dy kaam al gau en dêr stie yn: 1 krytkrúske €1, 1 rekken útskreaun €1,
kennis om de fout op te sykjen €49.998. Mei kearende post te beteljen.
 
————————————————————————————————————————–

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.


ALLE GRAPKES 2009

Alle grapkes (taalhulp)2008

 Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF
 
 
 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/in-piperige-rekken-grapkeeen-gepeperde-rekening/