web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 80)

De ellende, veroorzaakt door de Noormannen was nog niet ten einde. Nadat de Vikingen in 844 Toulouse geplunderd hadden, kwamen in 845 twee opperhoofden met 120 schepen weer naar west-Frankrijk . Op de beide oevers van de Seine werd elke bewoning geplunderd en verwoest tot de rovers door Koning Karel werden afgekocht met 7000 pond in goud en zilver. De Noormannen vertrokken nu wel met hun rijke buit, maar ze verwoestten en passant Picardïe en Vlaanderen.

Daarna overvielen ze nogmaals Friesland. In de eerste veldslag werden de Noormannen verslagen met een verlies van meer dan twaalf duizend manschappen. Maar daarna overwonnen ze het hele land en vermoordden veel inwoners. Na het opleggen van zware schattingen en het in brand steken van de kerken vertrokken ze pas toen een deel van hun thuisland met inbegrip van zeshonderd schepen  veroverd  werd door de Saxers.

Er ging bijna geen jaar voorbij of deze gewesten werden door de Noormannen geplunderd en verwoest. Ook in 846 trokken de Noormannen weer op de Friese kusten aan. Ondanks een krachtige weerstand kon niet worden belet dat Oostergo en Westergo werd verwoest onder oplegging van zware schattingen aan de inwoners of het doden van hen bij weigering. Vele kerken werden gesloopt of verbrand. Duurstede en twee andere plaatsen werden geplunderd en in brand gestoken.

In 847 ondervond een nieuwe groep rovers enige weerstand van de Graven Sigur en Linthar, maar zoals te doen gebruikelijk werd Wijk-bij-Duurstede beroofd. Omdat de buit daar gering was voeren de rovers verder de Rijn op , waarbij ze de plaats Meginhardi  (Meinerswijk, voorheen Castro Hercules,  ten zuiden van Arnhem) geheel uitplunderden. Ook de complete Betuwe viel onder hun overmacht, ook daar werd alles geroofd en in de brand gestoken.


Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

 


                              De OUDE FRIEZEN, archief

                       Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-80/