web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 77)

Kort na het begin van de regering van Lodewijk de Vrome werden de Deense vorsten, zonen van Godfrid, zó machtig dat ze Harald uit zijn rijk konden verdrijven. Van Lodewijk  verkreeg Harald later steun en een gebied als leenman nabij de Deense grens.  Samen met Lodewijk’s benden, Saxers,  Aboriten en Friezen kon hij nu zijn vijanden bestoken.

 De Noormannen namen wraak door met hun roofschepen ook de kusten van Vlaanderen en Aquitanïe te plunderen.  Maar Harald verkreeg een nóg grotere steun van Lodewijk door te kennen te geven, dat hij zich tot het Christendom wilde bekeren. Begeleid door een honderdtal schepen voer hij de Rijn op om zich, samen met zijn vrouw Thora, twee broers Erik en Hemming, twee zonen Godfrido en Rodulf,  plus  vierhonderd van zijn landgenoten,  te Ingelheim te laten dopen.

Het jaar 820 was voor Friesland een rampjaar door een natte zomer en langdurige, zware regens in de herfst waardoor de gewassen op het veld bedierven. Er ontstond een grote hongersnood, er kwamen vele kwaadaardige, besmettelijke ziekten  onder mens en dier. Er stierven veel mensen, maar de sterfte onder het vee was desastreus in het hele land.  Ook zorgden de overstromende rivieren voor grote overlast en ellende.

Anno 526. Omstreeks 826 werd de Friese edelman, Fokko Ludigman , aangesteld als de tweede Potestaat over Friesland. Erik, een zoon van Harald, werd Stadhouder van Wijk bij Duurstede met grote landgoederen in leen.  Hemming. de andere zoon van Harald, verkreeg het gezag over Walcheren.

Harald zelf beheerstte het grootste deel vanaf de Wezer tot mogelijk de Vliestroom. Daarop sloten aan de lenen van Erik vanaf Kennemerland. En daarop sloten weer  aan de gebieden van Hemming op de Zeeuwse eilanden en aan de Hollandse kusten. De hoofdreden van de belening van al deze kustgebieden was voor Lodewijk om deze gebieden beter te kunnen verdedigen tegen de roofzuchtige Vikingen. Maar later werd Lodewijk door de Denen sterk bekritiseerd voor deze bezetting van het land der Friezen .

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)


De OUDE FRIEZEN, archief

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-77/