web analytics

september 2010 archief

In piperige rekken (grapke:een gepeperde rekening).

Een ingenieur die befaamd was om zijn vermogen problemen op te lossen, ging na 30 jaar trouwe dienst met pensioen. In yngenieur, dy’t ferneamd wie om syn kinnen problemen op te lossen, gyng nei 30 jier trouwe tsjinst mei pensjoen.   Kort daarna trof het bedrijf een schijnbaar onoplosbaar probleem bij één van hun kostbaarste …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/in-piperige-rekken-grapkeeen-gepeperde-rekening/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 80)

De ellende, veroorzaakt door de Noormannen was nog niet ten einde. Nadat de Vikingen in 844 Toulouse geplunderd hadden, kwamen in 845 twee opperhoofden met 120 schepen weer naar west-Frankrijk . Op de beide oevers van de Seine werd elke bewoning geplunderd en verwoest tot de rovers door Koning Karel werden afgekocht met 7000 pond …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-80/

Gedicht op Zondag ( 15 )

Alweer zo’n tweetalig  di–FERS , nu vanuit ons vakantie-adres.   Gedicht op Zondag ( overzicht 2010 ) links.  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/gedicht-op-zondag-15/

Busrin-busloop ( grapke fan Fryslân)

– BUSRIN  BUSLOOP – In beskonken keardel stapt yn de streekbus. Een beschonken kerel stapt in de streekbus.   – Hy frommelet nochal lang yn syn broeksbûse foar in strippekaart. Hij frommelt nogal lang in zijn broekzak voor een strippenkaart.   – De bussjauffeur wurdt ûngeduldich en begjint fierder te riden. De buschauffeur wordt ongeduldig …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/busrin-busloop-grapke-fan-fryslan/

BURGUMERMAR

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/burgumermar/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 79)

  Omdat de Friezen zich niet snel lieten bekeren tot het Christendom werd in 838 Odulfus naar Friesland gestuurd. Deze kreeg het bevel om de leer driemaal daags te laten verkondigen in alle kerken en parochiën van Friesland. Buiten Stavoren stichtte deze Odolfus het St.Odolfusklooster.Later, in 1319, werd dit klooster verplaatst naar Hemelen omdat het, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-79/

Gedicht op Zondag ( 14)

    Gedicht op Zondag ( overzicht 2010 ) links.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/gedicht-op-zondag-14/

Vreemde gast (tweetalig grapke fan fryslân)

Frjemde gast. Vreemde gast. In jonge fint sil in jûn op de bern fan in allinnesteande mem passe. Een jonge man gaat een avondje op de kinderen van een alleenstaande moeder passen. As it tiid is om op bêd te gean stjoert er de bern nei boppen. Tegen bedtijd stuurt hij de kinderen naar boven. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/vreemde-gast-tweetalig-grapke-fan-fryslan/

Skûtsje overstag

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/skutsje-overstag/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 78)

Na het overlijden van Fokko Ludigman, werd Adelbrik van Adelen  de derde Postestaat van Friesland. Al  snel na zijn aanstelling  voerde hij een leger Friezen aan tegen een inval van Gustaaf  Lappon, die met ruim achthonderd ingehuurde Zweden en Gothen de Lauwers waren opgevaren om zich daar te vestigen. Bij het huidige Kollum werden de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-78/

Gedicht voor de zondag (13)

Gedicht op Zondag ( overzicht 2010 ) links.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/gedicht-op-zondag-13/

Weer aan het werk (grapke)

Wurk Werk In amtner wurdt troch in auto ûnderstboppe riden en leit yn it sikehûs. Een ambtenaar wordt door een auto omvergereden en ligt in het ziekenhuis. Syn sjef bringt him in besite. Zijn chef brengt hem een bezoekje. ‘Do hoechst dy gjin soargen te meitsjen oer dyn wurk’, seit er, ‘dyn kollega’s binne ree …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/weer-aan-het-werk-grapke/

Meer laden