web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 75)

 

Anno 810.

Toen Karel de Grote vernam welke verwoestingen de Noormannen in Friesland van Vlie tot Eems en verder aanrichtten. Hij ontbood zijn soldaten uit alle windstreken van zijn rijk naar de samenvloeiing van de Wezer en de Aller om daar Godfrid af te wachten en om naar Denemarken te trekken.

Maar in Friesland en verre omgeving heerstte nog de veepest van 809, waardoor er vrijwel geen enkele os als trekdier voor het leger overbleef en er geen vlees voor de soldaten beschikbaar was. Van de tocht naar Denemarken kwam niets terecht.  Toen Godfrid werd vermoord en opgevolgd door Hemming, sloot de nieuwe heerser  al gauw een verbond met Karel.  Door de slechte toestand van de wegen in het najaar, werd de bekrachtiging van het verbond uitgesteld tot het voorjaar van 811. De Deense en Frankische gezanten, van beide kanten een twaalftal, kwamen daarvoor aan de grensrivier de Eider samen.

En zo werd Friesland bevrijd van het juk van de Noormannen. Ongelukkigerwijs overleed Hemming in 813. Er ontstond in Denemarken een grote wanorde en strijd om de opvolging  tussen Sigefrid (een kleinzoon van Godfrid) en Anulo (een kleinzoon van Harald). In een harde strijd, waarin beide opperhoofden en elfduizend Noormannen sneuvelden, won de partij van Anulo waarbij de broers van Anulo, Harald en Raginfrid, tot Koning werden verheven. Kort daarop werden deze regerende broers vanuit Zweden aangevallen door de zonen van Godfrid, waarbij Harald en Sigifrid moesten vluchten. In Oostsaxen, het land van de Aboriten kregen ze hulp en ze heroverden hun land grotendeels.

Voor de Friezen had zulks tot gevolg, dat de zonen van Godfrid, verbitterd door de hulp van Karel aan hun tegenstanders en overtuigd van hun rechten op Friesland, nogmaals landden in Friesland voor roof en brandstichting. Vele Friezen werden als gevangenen meegevoerd.

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

 


                              De OUDE FRIEZEN, archief

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/08/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-75/