web analytics

juli 2010 archief

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 69)

Anno 800. In dat jaar stierf te Utrecht Bisschop Theotardus, Fries van geboorte. Harmacarus, ook een Fries, werd zijn opvolger. Ook deze beijverde zich om alle restanten van de heidense godsverering In Friesland op te ruimen. Zo werd op Ameland het beeld van Fosta weggehaald en haar tempel geschikt gemaakt als bedehuis voor de Christenen. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-69/

zondag….gedichtendag (2010-04)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/zondag-gedichtendag-2010-04/

STRUIKELSTAAFJE (mailhit)

Klik met rechts. Vul in en verzend van het snelmenu de optie Per E-mail Verzenden om deze onderliner met Uw post mee te sturen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/struikelstaafje-mailhit/

zomertijd in het ziekenhuis (grapke)

Wannear ’t de direkteur fan it sikehûs de telefoan opnimt, heart er in stim oan de oare kant fan ‘e line. Wanneer de directeur van het ziekenhuis de telefoon opneemt, hoort hij een stem aan de andere kant van de lijn. – Immen seit: ‘Dokter, ekskusearje my, mar ik wol jo in fraach stelle’. Iemand …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/zomertijd-in-het-ziekenhuis-grapke/

Het strand van Ameland

Foto, tekst: L.D.Broersma De zon scheen fel De lucht trilde boven het strand van Ameland De zee niet meer dan een blauwe rand vervulde mij met verlangen  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/het-strand-van-ameland/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 68)

Anno 800: verovering van Rome door de Friezen. Karel de Grote werd in zijn oorlog in Spanje tegen de Saracenen gesteund door de Friezen. Ook vergezelden zij hem op vele andere veldtochten. Ze hielpen hem om Rome te veroveren en wel zodanig, dat Karel hen, boven alle schatplichtige volken in zijn rijk, vele voorrechten verleende. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-68/

FLUISTERSTILTE

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/fluisterstilte/

DE SKONK (het been: grapke)

– In frou, al behoarlik op leeftiid, stroffele en foel. Har skonk docht tige sear. Een mevrouw, al behoorlijk op leeftijd, struikelde en viel. Haar been doet flink pijn. – Se moat nei dokter en dy wuollet har skonk stevich yn it ferbân. Ze moet naar dokter en deze wikkelt haar been stevig in het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/de-skonk-het-been-grapke/

Meer laden