web analytics

DE SKONK (het been: grapke)

– In frou, al behoarlik op leeftiid, stroffele en foel. Har skonk docht tige sear.
Een mevrouw, al behoorlijk op leeftijd, struikelde en viel. Haar been doet flink pijn.

– Se moat nei dokter en dy wuollet har skonk stevich yn it ferbân.
Ze moet naar dokter en deze wikkelt haar been stevig in het verband.

– ‘Tink derom’, warskôget de dokter, ‘it duorret aardich lang foardat dizze skonk hielendal genêzen is en jo moatte der gjin trappen mei op- en ôfrinne’.
‘Denk erom’, waarschuwt de dokter, ‘het duurt aardig lang voordat dit been helemaal genezen is en u moet er geen trappen mee op- en aflopen’.

– In moanne letter moat de âlde dame foar kontrôle weromkomme.
Een maand later moet de oude dame voor contrôle terugkomen.

– De dokter ûndersiket de skonk en konstatearret dat er hielendal wer better is.
De dokter onderzoekt het been en constateert dat het weer helemaal genezen is.

– ‘Gelokkich’, ropt de frou. ‘Ik fielde my folslein bespotlik as ik lâns de reinpipe nei boppe en nei ûnderen gong.
‘Gelukkig’, roept de mevrouw. ‘Ik voelde me compleet belachelijk als ik langs de regenpijp naar boven en naar beneden ging’.

 

 
————————————————————————————————–

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.


ALLE GRAPKES 2009

Alle grapkes (taalhulp)2008

 Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/de-skonk-het-been-grapke/