web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 69)

Anno 800.
In dat jaar stierf te Utrecht Bisschop Theotardus, Fries van geboorte. Harmacarus, ook een Fries, werd zijn opvolger. Ook deze beijverde zich om alle restanten van de heidense godsverering In Friesland op te ruimen. Zo werd op Ameland het beeld van Fosta weggehaald en haar tempel geschikt gemaakt als bedehuis voor de Christenen. Want ondanks dat in Friesland door de Franken gedurende een lange tijd de heilige eiken waren omgehakt en de beelden van de Friese Goden waren vernield, was het beeld van Fosta steeds hersteld, hetzij door Radbodus II, hetzij door de Noormannen, hetzij door de Friezen zelf.

Omstreeks het jaar 800 werd het eerste Friese klooster gesticht en wel in Dokkum, ter nagedachtenis aan Bonifatius. Hierbij kwamen verhalen over de moordenaars van Bonifatius, waarvan het brood in steen veranderde. En van een bron, ontstaan door de hoefslag van een paard van een jonge edelman. Die bron is er nog steeds, maar het water ervan is beslist niet zo helder als in de overlevering.

Anno 804: De Saxers, opgeruid door de Deense Koning Godfrid, probeerden voor de zoveelste maal om los te komen van Karel de Grote en om het Christendom uit hun gebied te verbannen. Maar bij het zien van het enorme leger van Karel, verzameld aan de Elve, droop Godfrid af en liet de onderhandelingen met Karel regelen door gezandten. Godfrid kon uiteraard de Friezen, die hun handen vol hadden om de aanvallen van de Noormannen te weerstaan, niet motiveren om tegen Karel op te staan en de Saxers te steunen.

De Saxers stonden er nu alleen voor en beloofden, na dertig jaar het geduld van Karel te hebben getart, allemaal Christen te zullen worden en zich te zullen onderwerpen aan Karel. Omdat de beloften van de Saxers al zovaak waren verbroken, liet Karel nog eens enige duizenden Saxers verhuizen, nu naar Zwitserland en Vlaanderen. Daarbij liet hij het nu vrijwel ontvolkte deel van Saxen bewonen door betrouwbaardere Sclavoniërs en Abolriten.

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

 


                              De OUDE FRIEZEN, archief

Volgend artikel in dit blog

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-69/