web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 68)

Anno 800: verovering van Rome door de Friezen.

Karel de Grote werd in zijn oorlog in Spanje tegen de Saracenen gesteund door de Friezen. Ook vergezelden zij hem op vele andere veldtochten. Ze hielpen hem om Rome te veroveren en wel zodanig, dat Karel hen, boven alle schatplichtige volken in zijn rijk, vele voorrechten verleende.

De oude Friese geschiedenis staat vol verhalen over de trouwheid en dapperheid van onder andere Magnus Forteman en een groot leger Friezen bij het bemachtigen van het tegen Karel opstandige Rome. Karel trok met zijn leger naar Italïe. Forteman trok hem ongeroepen achterna. De Romeinen trokken de stad uit om de Franken te overrompelen en te verslaan. Maar Forteman en zijn leger Friezen sneden de oprukkende vijand de weg af, vochten met zo’n onverschrokken heldenmoed en geweld, dat ze de overwinning behaalden en alvast Rome binnentrokken, zodat Karel zonder gevecht en verliezen daar zegenrijk naar binnen trok.

Zegel Magnus Forteman (Wonseradeel)

De dankbare Karel gaf de Friezen vele voorrechten en privileges. De Friese natie werd voor eeuwig vrij erkend. Ze zouden geregeerd worden door zelfgekozen oversten of potestaten en de jaarlijkse schatting werd kwijtgescholden. Volgens enkele verhalen zou dat alles geboekstaafd zijn op een perkamenten rol, versierd met gouden randen: de Gouden Bulle. Deze overeenkomst werd door Magnus op zijn tocht terug naar Friesland meegenomen en nog eeuwen daarna bewaard in de kerk van Almenum.

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)


De OUDE FRIEZEN, archief

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-68/