web analytics

W.C.-rovers onder een CO2-vaandel naderen Friesland’s kust.

Straks een GROOTSCHEEPSE lading CO2 onder de Noordelijke zoden geBORGen ? Per tank-auto kan ook. Met dank aan de voortvarende VOC-mentaliteit en het CO2-vaandel in de milieu-top.

Op maandag 28 juni 2010 kwamen in besloten zitting in het Karmelklooster te Drachten de demissionaire ministers van EZ en VROM de burgemeesters van Noordelijke Gemeenten meedelen welke locaties voor CO2-opslag hun voorkeur hebben. Na 20.00 uur was er gelegenheid voor de pers om drie vraagjes te stellen.

Maandag 28 juni 2010. In het vragenkwartiertje stelden de beide ministers dat CCS beslist moet. Want zo hebben zij beslist. Daarover viel niet meer te onderhandelen. En: tegenstanders van CCS hebben ongelijk: CO2-opslag is volkomen veilig, CO2 is ongevaarlijk, de industrie heeft het proces technisch volkomen onder de knie.

Locale bestuurders mogen alleen nog uitvlooien welke locaties in hun beperkte visie ongeschikt zijn.
Alleen de locatie Zuidwal valt sowieso af vanwege de ligging in de Waddenzee. Verder staan de demissionaires op het standpunt dat de keuze voor de locaties in Barendrecht los staan van “het traject voor” de veldkeuze in Noord-Nederland.

En die stellingname zou in tegenspraak kunnen zijn met de eerdere toezegging aan het Noorden, namelijk dat eerst – na vulling van het veld Carnisselande en vele jaren monitoring plus vulling van het veld Ziedewij in Barendrecht- de veiligheid van CO2-Transport en CO2-injectie moet vaststaan, VOORDAT er een begin kan worden gemaakt met een groter CCS=project in Noord-Nederland.

Tegengassers hebben ongelijk, want “er is niets aan de hand, we hebben alles onder controle, het gaat om de eer en de waardigheid van een instituut (zoals Shell,het kabinet, BP, de wetenschap, de industrie) te redden”.

NEGEN CO2-opslaglocaties…de Zuidval valt af…en toen waren er nog ACHT…..
                                               …Ureterp (Fr) valt af en toen waren er nog ZEVEN…

Enne…. kun jij zinvol meedoen aan een MINI-Maatschappelijke Discussie ?
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/w-c-rovers-onder-een-co2-vaandel-naderen-frieslands-kust/