web analytics

Hello world! About Fan van Fryslan…

FAN VAN FRIESLAND is bestemd voor NIET-FRIESTALIGEN en geeft een glimlach of een grimlach. Op deze website treft u de categorieën:  tweetalige grapjes, aforismen,one-liners, spreekwoorden, gezegden, sprekwurden, sei-siswizen, recepten voor een Fries streekgerecht, columns, haiku of haikû, senryu of een ander LYTS-FERS, toeristische informatie, nieuwtjes over en uit Friesland.

– SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN zijn traditionele Frysktalige spreekwoorden en evenals de modernere one-liners en aforismen zijn het creatieve analyses in een notendop. Bovenal zijn ze handreikingen en geven ze houvast om het soms lastige leven wat gemakkelijker of overzichtelijker maken: om te kunnen OVER-LEVEN.

– LEVENSWIJSHEDEN zijn van alle tijden en van alle volken. Hele, driekwart en halve wijs- en waarheden werden en worden van generatie aan generatie doorgegeven. Ze sluimeren in ons hoofd. Soms her-ontdekken we de waardevolle boodschap ervan. Soms komen er nieuwe, vernieuwde of vernieuwen-de spreuken, gezegden, snedigheden, zinnige onzinnigheden (of onzinnige zinnigheden) en diep-doordenkertjes bij.

U treft ze op deze website FANvanFRIESLAND   (  http://www.fanvanfryslan.nl  )

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/hello-world/