web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 67)

Anno 796. In de Overrijnse gebieden van het rijk van Karel de Grote waren de Saxers voortdurend in opstand. Het was duidelijk, dat ze samenspanden met de Denen om de macht van Karel te ondermijnen. De Noormannen belaagden steeds meer de Friese en Frankische kusten om er te roven of zich te vestigen.

In het voorjaar van het jaar 800 bezocht Karel de meest gevaarlopende plaatsen in Gallië en Germanië. Ter voorkoming van landingen met vikingschepen stelde hij wachtposten bij de havens en mondingen van bevaarbare rivieren in. Hij gaf bevel tot het bouwen van een grote vloot om de vijand op zee te lijf te kunnen gaan. Ook werden kastelen en sterkten gebouwd om de kusten en landen te kunnen beschermen.

Daarna trok Karel, vergezeld door vele Friezen waaronder Friese edellieden naar Italïe om op diens verzoek de Paus te steunen. De opstandigen tegen Leo III werden beschuldigd, gevonnist, ter dood veroordeeld, maar later (op voorspraak van de Paus) verbannen. De dankbare Paus verraste Karel door hem te kronen als Roomse Keizer.
En vanaf die dag voerde Karel de titel van Keizer.

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

 


                              De OUDE FRIEZEN, archief

Volgend artikel in dit blog

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-67/