web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 66)

Anno 795.  Karel de Grote trok met een machtig leger nogmaals op tegen de opstandige Saxers. Ze boden deze keer geen tegenstand en smeekten de vorst om vergiffenis. Karel bood vrede aan, maar liet uit voorzorg een derde deel van de weerbare mannen verhuizen naar de kust van Vlaanderen. Het volgende jaar stonden de Saxers tóch weer op tegen de Franken, waardoor Karel zó boos werd, dat hij dertigduizend Saxers liet neersabelen.  
Als voorbeeld liet hij her en der weerspannige Saxers aan bomen of staken langs de wegen ophangen. De vluchtenden werden vervolgd en doodgeslagen. In deze oorlog werd Karel nu gesteund door de Friezen omdat de Saxers hen niet hadden gesteund in de eerdere Friese opstand tegen Karel.

Anno 796. Inmiddels zagen de Denen jaar op jaar steeds weer een kans om de Christen-kusten van de Franken en de Friezen onverhoeds binnen te vallen. Friesland lag voor de Viking-piraten het dichtste bij en had dus het vaakst te lijden van overlast, beroving, schending van de Christelijke heiligdommen, brandstichting, verkrachting en moord.

In mei 793 voeren zo enige schepen met zeerovers uit Jutland de Lauwers op voor een rooftocht en de Noormannen vertrokken met grote buit.  De Friezen verzamelden daarop hun oorlogsschepen uit Dokkum, Ezonstad en Stavoren en staken in juni in zee voor een rooftocht op de Noordse kusten. Ze slaagden erin met grote buit weer naar huis te keren zonder dat de Noormannen hen konden najagen.

Om de gemoederen tot bedaren te brengen zond Karel zijn gezand Godescalk naar Sigifrid, de Koning der Denen. Maar op de terugreis werd deze Godescalk vermoord door de Saxers, getipt door de Denen.

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

 


                              De OUDE FRIEZEN, archief

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-66/