web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 65)

Anno 793. Een groot deel van Friesland werd voor de zoveelste maal getroffen door een overstroming, waarbij er veel mensen en dieren verdronken.  Gelukkig bleef het water ditmaal niet lang op de akkers staan. Door veelvuldige regens werd het zout afgevoerd, waarbij er weinig nadelige invloed was op de vruchtbaarheid van het land.

Weer kwamen de Friezen tot het besef, hoe zwak hun waterkeringen waren. Vele nieuwe terpen werden opgeworpen en bestaande verhoogd. En die grote massa vluchtheuvels boden plaats voor de nieuwe Christelijke kerken en woonbebouwing.

Anno 794. Nauwelijks was de vorige stormvloed geweken of zeven viking-schepen met gewapende zeerovers landden op de Friese kusten. Twee bij de Lauwers, twee bij de Eems en drie in het Vlie. Friese krijgers uit Stavoren begaven zich met hun schepen naar de Lauwers om de zeerovers te bestrijden. De Noormannen kwamen in de knel omdat ze nu vanuit zee én vanuit Ezonstad werden belaagd. Na een bloedige slag met grote verliezen aan beide kanten werden de Noormannen verslagen. Bij het bericht van deze nederlaag, vertrokken de schepen van Noormannen uit de Eems. Intussen veroverden de zeelui uit Stavoren de drie Noorse roofschepen in het Vlie en brachten deze met de buit erin naar hun thuishaven.

Maar acht dagen later keerden de gevluchte Noormannen met hun twee schepen terug. Ze plunderden en brandstichtten de plaatsen aan de oevers van de Eems. Daarna togen ze naar de Lauwers en hielden daar op eenzelfde gruwelijke manier thuis. Daarna voeren ze de Lauwers op en plunderden, moordden daar tot dat de oorlogschepen van Stavoren weer opdoken en met die van Ezonstad, na een harde strijd, beide schepen konden bemachtigen. Het ene roofschip verviel aan Stavoren, de andere aan Ezonstad, zodat deze tocht de Noormannen niets had gebracht dan verlies van veel volk en de zeven schepen.

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

 


                              De OUDE FRIEZEN, archief

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-65/