web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 64)

Ook na de worteling van het Christendom bleken de Friezen nog steeds een woeste en roofzuchtige aard te hebben. De Friese strijdkrachten konden -na de overwinning op de Hunnen en verovering van het gebied tot de rivier de Raab- beladen met rijke buit huiswaarts keren, wachttend op een volgende gelegenheid.

Zo verenigde de Friese Hertog Ubbo, woonachtig aan de Eems, zich met een groep Noormannen of Denen voor een strooptocht in Engeland. Na de landing in Engeland werd met een deel van het leger de stad York overmeesterd en twee andere legergroepen stroopten het land van de Oost-Saxers ( Essex) af met allesverwoestende, niets en niemand ontziende kracht. Het koningsgeslacht van de Oost-Saxers , op één persoon na, werd daarbij compleet uitgeroeid.

Anno 792. De Saxers, hoe vaak ook door Karel bedwongen, behielden evenals vele Friezen, nog lang gehechtheid aan hun oude goden en hun zin voor vrijheid in onafhankelijkheid. Ze kwamen in opstand, verwoestten de Christenkerken, verdreven en doodden de predikers. Alleen Wittekind en diens onderdanen in het Saxische gebied, bleven nog trouw aan Karel. De Stadhouder in het Elve-gebied, aangesteld door Karel, werd vermoord en de Saxers stuurden ook gezandten naar de Hunnen om hen te waarschuwen tegen Karel, die zich al lang opmaakte tot een volgende rooftocht in het gebied der Hunnen. Zo had Karel een brug over de Donau laten slaan om een weg voor het leger vrij te maken.

Het bevel over de Friezen in het leger van Karel werd gevoerd door Graaf Diederik, één der stamvaders van de Friese Hertogen. Maar- op zijn pad om nog meer legergroepen onder de Saxers te vergaren- werden de Friezen onverwacht door de Saxers overvallen. De Friezen leden daarbij een vreselijke nederlaag, waarbij velen sneuvelden. Deze nederlaag had mede het gevolg, dat Karel zijn veldtocht tegen de Hunnen opgaf, temeer omdat hij nu ook nog moest vrezen voor het tegengeweld van de Noormannen.

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

 


                              De OUDE FRIEZEN, archief

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-64/