web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 63)

Anno 785.

De bekering van Wittekind.
 
Op de Rijksdag te Paderborn zou het besluit zijn genomen om de Saxers en hun helpers, de Friezen, met wapengeweld tot rede en onderwerping te brengen. Karel, ook bijgenaamd de Saxenslachter, zond uit menslievendheid toch maar eerst een gezandschap tot de Saxische krijgsheren Wittekind en Albion, ook om hen te brengen tot aanvaarding van de Christelijke godsdienst. 
Het gevolg was een volledige onderwerping aan de Franken, aanname van het Christendom en vergeving als onderdanen van Karel. Uit vrees voor latere onrusten werden toch maar ongeveer tienduizend Saxers getransporteerd naar de bosrijke streken van Vlaanderen.
 
De Friezen sloten eveneens vrede met Karel en dienden daarna zelfs vele jaren in het leger van Karel. Zo werden de Hunnen ( of Hungaren) met hulp van de Friezen in drie veldslagen overwonnen. Zo ondersteunen de Friezen Karel ook met volk en schepen in de veldslag tegen de Wilten ( of Wilzen).  
Nu de rust in Saxen en Friesland was hersteld, konden de voor de Noormannen en Saxers gevluchte christelijke leraren evenals vele edellieden zoals Tako Forteman, weer terugkeren naar Friesland. Maar Botte Forteman werd onderweg in Keulen ziek en stierf. Feiko Forteman werd in Schotland vermoord. De Koning nam wraak door de samenzweerders te radbraken of te onthoofden.
 
Liudger werd door Karel (en niet door de Bisschop) naar het oostelijke deel van Friesland gezonden. Liudger, de eerste missionaris van de Friezen, wordt onterecht ook wel genoemd de “voltooier van de kerstening der Friezen” na Willibrord en Bonifatius. Vrijwel zeker diende Liudger echter vooral zijn eigen belangen. Hij, Willehad en overige tochtgenoten waren door Karel de Grote uitgestuurd om de Friesche afgodentempels neer te halen en heilige bossen te ontwijden. Het waren ware rooftochten en ze vertrokken met grote buit. Toen Liudger in 805 bisschop van Münster werd, mocht hij vijf Friese gebieden behouden. Daarmee werd de territoriaal-kerkelijke eenheid van het Friese land verbroken en verdeeld over de bisdommen Utrecht, Bremen, Osnabrück en Münster. Liudger legde nooit de kloostergelofte af omdat hij vooral gehecht was aan zijn bezittingen.
 

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

 


                              De OUDE FRIEZEN, archief
 
 
 Oant sjen…..

Kijk morgen ook naar de nieuwste editie van ONLINERS:
DE TIJDEN ZIJN VERANDERD 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-63/