web analytics

Stjerkes (Sterretjes, grapke)

-In âldere frou stapte nei de MOS (Maatskiplike Ûndernimming Smellingerlân) foar
kompjûterhelp.
Een oudere vrouw stapte naar de MOS (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland) voor computerhulp.

-Yn de kompjûterseal lei se har probleem foar oan in ynstrukteur.
 In de computerzaal legde zij haar probleem voor aan een instructeur.

-„It  probleem is, dat as ik myn wachtwurd yntypt haw, der dan allegearre stjerkes stean“.
 „Het probleem is, dat als ik mijn wachtwoord heb ingetikt, er dan allemaal sterretjes staan”.

-De kompjûterhelp lei út: „Dy stjerkes steane der om jo te beskermjen.
 De computerhulp legde uit: „Die sterretjes staan er om u te beschermen.

Want as der immen efter jo stiet, dan kin dy persoan nea jo wachtwurd lêze“.
Want als er iemand achter u staat, dan kan die persoon nooit uw wachtwoord lezen”.

-„Ja“, antwurde sy: „mar dy stjerkes steane der sels as der nimmen efter my stiet“.
 „Ja”, antwoordde zij: “maar die sterretjes staan er zelfs als er niemand achter me staat”.

ALLE GRAPKES 2010

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/05/stjerkes-sterretjes-grapke/