web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 60)

Anno 779:
Mogelijk zelfs aangesticht door de –uit Friesland gevluchte- Radbodus en Wittekind, werden de Friezen voor de zoveelste maal geplaagd door rooftochten van de Noormannen. Deze Noormannen landden in Noord-West Friesland en roofden, moordden en brandstichtten op een verschrikkelijke manier, nog voordat de Friezen zich gereed konden maken tot verweer.

Toen dat wél het geval was, overvielen de verbitterde Friezen de nog rovende Noormannen met zo’n macht, dat deze vluchtten en hun buit achterlieten.De Noormannen kapten hun ankertrossen en begaven zich onder zeil. Ongeveer 400 Noormannen waren gedood, maar ook de Friese edelman Jan Hermana van Minnertsga.
  
Al de volgende dag keerden de rovers terug, voeren het Vlie in, landden in Westelijk Friesland en begonnen dáár de dorpen te plunderen en plat te branden. Speciaal Hindelopen en Kornwerd moesten het ontgelden. Gelukkig waren de inwoners van de Friese hoofdstad Stavoren zó dapper en talrijk, dat ze de invallers te land en ter zee al verdreven hadden voordat de hoofdmacht van de Friezen zich verzameld had. De Noormannen vluchtten nu, zonder veel buit en met achterlating van een vijftal schepen.

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

 


                              De OUDE FRIEZEN, archief

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/05/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-60/