web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 57)


  
Anno 752. Bonifatius, die zich met ruim vijftig andere predikers had ingescheept om de Friezen voor eens en altijd te kerstenen, was -naar verluidt- al van meet af aan overtuigd, dat dit zijn laatste levensjaar zou worden.
In West-Friesland werden alleereerst duizenden bekeerd van de heidense godsdiensten.  Na vele kerken en bedehuizen te hebben gesticht, trok de groep predikers de Vlie over waarbij bij het dorp Almenum de groep gesplitst werd. Bonifatius sloeg met zijn helpers nu over de Middelzee zijn tenten op. Bij de krachtige, dagelijke prediking werden wederom duizenden heidenen bekeerd.  Bonifatius bepaalde op het aankomende Pinksterfeest een bijeenkomst in Dokkum voor deze nieuwe Christenen om in het geloof bevestigd te worden.

Maar in de vroege ochtend van die vijfde juni werd de kampplaats overvallen door een grote macht Friezen. Sommige metgezellen van Bonifatius, nog in bezit van een wapen, wilden zich verdedigen, maar de oude Aartsbisschop vermaande hen om niet kwaad met kwaad te vergelden, maar op God te vertrouwen. Allen werden omgebracht en hun bezittingen geroofd.

Deze moorden bleven niet lang ongewroken. Eerst zochten de nieuwe Christenfriezen de moordenaars op en brachten velen ervan om het leven. Spoedig kwam ook Albo, de bevelhebber van Pepijn, naar Friesland en doodde de rest. Het lichaam van Bonifatius werd naar Utrecht gebracht, later naar Mentz en tenslotte bij het klooster Fulda begraven.
In Dokkum werden nog lang enige gewijde relikwieën getoond, waarbij Bonifatius aangenomen werd als beschermheilige van de stad. Radbodus, mogelijk de aanstichter van deze moordpartij, nam uit vrees voor wraak de vlucht naar Wittekind in Saxen en later naar Denemarken.


Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

 


                              De OUDE FRIEZEN, archief

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/05/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-57/