web analytics

1 april 2010 archief

Ontplooiing in vrijheid (lytsfers)

Afbeelding: Beeldhouwwerk van Pier Pander, Pier-Pander Museum Leeuwarden. Senryu: Henk Veenstra

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/04/ontplooiing-in-vrijheid-lytsfers/

In de ban van de ring (grapke)

De frou fan in âlde man hie dan ris in goed en dan wer ris in min sin. De vrouw van een oude man had dan weer een goede, dan weer een slechte stemming. De man kocht foar syn frou in ring dy’t fan kleur feroare by in goed of in min sin. De man …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/04/in-de-ban-van-de-ring-grapke/