web analytics

In klop op de doar.

 
Klop op de deur.

Twee ruimtevaarders cirkelen in een space-shuttle rondom de aarde.
Twa romtefarders sirkelje yn in space-shuttle om de ierde hinne.
 
Vollgens hun schema moet de ene astronout een ruimte-wandeling maken, terwijl de andere in het ruimtevaartuig blijft.
Neffens it skema moat de iene astronaut in romtekuier meitsje, wylst de oare yn it romtefartúch bliuwt.

 
Nadat hij z’n ruimtewandeling voltooid heeft, probeert de eerste astronout weer naar binnen te komen.
Nei’t er syn romtekuier makke hat, besiket de earste astronaut der wer yn te kommen.

 
Maar hij vindt de deur gesloten, hij klopt op de deur……er gebeurt niets.
Mar de doar is ticht, hy kloppet op de doar ……… der bart neat.

 
Hij klopt harder, maar er gebeurt nog steeds niets.
Hy kloppet hurder, mar der bart wer neat.

 
Dan hamert hij met al z’n kracht op de deur om de aandacht van zijn maat te trekken.
Dan hammeret er mei al syn krêft op de doar om de oandacht fan syn maat te lûken.

 
Na wat hem uren toelijkt, hoort hij in de shuttle een slaperige stem die vraagt: “wie is daar?”.
Nei, wat him oeren taliket, heart er yn de shuttle in sliepperige stim, dy’t freget: “Wa is dêr?”

 


 Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema. 

  

 
 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/02/in-klop-op-de-doar/