web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 45)

 

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

 


 

 

Anno 582. Voor de zoveelste keer werd Friesland grotendeels door de zee overstroomd. 

Er verdronken veel mensen en hun vee, waardoor er een grote ellende ontstond. Terwijl in Frankrijk het twintig dagen achtereen regende, rivieren en binnenwateren overstroomden, was de maand september in Friesland buitengewoon zacht. Bomen en bloemen bloeiden als in de lente en pas laat in het jaar werd het frisser. Veel mensen werden daarbij ook getroffen en stierven aan een groot aantal ziekten, waaronder de “rode loop”.

 

Twee jaar later, in 584, kwam er alweer een zware stormvloed over Friesland, waarbij veel mensen en dieren omkwamen. Hetzelfde gebeurde in het jaar 586, terwijl het jaar 588 zich kenmerkte door een buitengewoon natte zomer, gepaard gaande met zware stormen en hoge vloed tot laat in de herfst.

Ook de herfst van dat jaar was, zelfs in november, uiterst zacht *)

 

In het laatste deel van de zesde eeuw verkeerde Friesland nog “in de diepste heidensche duisternis en afgoderij”. Anders was dat in Engeland, waar de Angelen, Saxers en andere volken gekerstend werden, vooral door toedoen van de Frankische geestelijkheid. Later hebben de Engelse geestelijken veel moeite gedaan om de Friezen te bekeren.

 


 

*) Zo zie je, dat ook ZONDER INDUSTRIE en CO2-uitstoot, er bijzonder warme periodes kunnen zijn. Of (met veel CO2-uitstoot) juist bijzonder koude periodes: de winter van 2009-2010 bleek DE KOUDSTE sinds 14 jaar. En dat mét veel CO2 uitstotend verkeer, een broeikasgasverspreidende immense veestapel en onzin-producten. Al lang is bekend, dat een mogelijke opwarming van de aarde NIET volgt op meer CO2 in de atmosfeer, maar dat meer CO2 HET GEVOLG IS van een opwarming. In het licht van dit brokje Friese Geschiedenis zou het zinnig zijn om onder meer eens te kijken naar de ZONNE-ACTIVITIET omstreeks 580-586 en de concentraties CO2 in de daaropvolgende periode.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/02/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-45/