web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 43)

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief
 
 
Anno 557.
Childebert, die over de Franken te Parijs regeerde, had steeds ruzie met zijn broer Clotarius over het bezit van Oost-Frankrijk. Hij hitste Chramnus, de zoon van Clotarius, om opnieuw met de Saxers en de Friezen tegen zijn vader oorlog te voeren. Maar diverse keren werden deze volken door de Frankenkoning verslagen. Clotarius liet zijn zoon  Chramus met diens vrouw en twee kinderen levend verbranden. Aan de Friezen en de Saxers legde hij een jaarlijkse schatting op van vijfhonderd ossen.

Anno 564. Na de dood van Clotaris kwamen de Friezen en Saxers opnieuw in opstand tegen hun nieuwe overheerser Sigebert. Deze dreef hen echter terug tot in het hart van Friesland, waar hij hen aan de Middelzee een grote nederlaag toebracht. Omstreeks deze tijd waren veel Oost-Europese volken in beweging. Zo trokken de Longobarden uit Pannonïe naar Italië  samen met dertigduizend ontheemde Saxers, waaronder een groot aantal Friezen. Gezamenlijk veroverden zij het noordelijk deel van Italië, waar ze het Lombardische rijk stichtten, waarvan Alboïnus de eerste koning was.

Anno 570. De Franken hadden veel te lijden door de voortdurende oorlogen, invallen, strooptochten en verwoestingen  van de Longobarden, Saxers en Friezen.  Uiteindelijk scheidden deze Saxers en Friezen zich af van de Longobarden. Het gelukte hen om van Sigebert, Koning van Austrasie, de toestemming te krijgen om door zijn land naar hun vroegere woonplaatsen terug te keren. Maar helaas vonden de landverhuizers hun vorige woonplaatsen ingenomen door de Sueven. Dezen boden eerst een derde, later de helft en uiteindelijk tweederde deel van de bezittingen aan in ruil voor vrede. Maar de Saxers wilden niet luisteren en maakten zich op om alles te veroveren. In de volgende  veldslag sneuvelden twintigduizend Saxers en later nog meerdere. De Sueven, met maar zesduizend man, verloren nog geen vijfhonderd krijgers. De overlevende Saxers versmolten uiteindelijk met de Sueven.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/02/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-43/