web analytics

Zout op de weg voor de heilige koe?

PEKELZONDEN   

Anno 2010. Bij het recente ijzige weer wordt heel wat zout  over ons openbare pad uitgestrooid. De vloer van de zout-opslagsilo’s is al lang en breed zichtbaar. Om een aankomende sneeuw-en ijzelperiode het hoofd te bieden kopen Rijk, Provincies en Gemeenten nu een noodvoorraad in. Bijvoorbeeld bij Frisia Zout te Harlingen, die ondanks een eerder afgekondigde productiestop nu wél weer zout mag gaan winnen. En wel ondanks een te voorspellen nóg grotere bodemdaling, maar liefst tot 100.000 ton  *)

Nu is het gekke, dat met dat zout, natriumchloride, totaal divers wordt omgesprongen.

In Zuid-Europese landen wint men grof kristalzout door in vijvers zeewater te laten verdampen, waarbij de overblijvende pekel steeds geconcentreerder wordt en er zoutkristallen gevormd worden. Het (zoete) water laat men dus verdampen.
In Israël gooit men dat zoete water  NIET weg, want bij de industriële productie van DRINKWATER wordt juist de PEKEL in zee geloosd.

In Nederland wint o.a. Vitens grondwater, maar dat is lokaal soms zo zout, dat het water ongeschikt is als drinkwater. Daarom moet het NaCl eraan onttrokken worden, en de pekel zal dan diep onder een kleilaag moeten worden gepompt. Vitens start nu een pilot-project in Noard-Burgum, waar brak water uit 100 m diepte wordt gehaald en waar het pekel naar 200 m diepte onder een kleilaag zal worden geborgen.

Bij Zoutstreek Zittie Harlingen wordt door Frisia Zout bv. kristalzout geproduceerd door zoet water ondergronds te pompen en het (zoete) water in de omhoogkomende pekel weer te laten verdampen.
Het is overduidelijk dat in de laatste gevallen het produceren van bruikbaar drinkwater of het produceren van zout flink wat energie kost.

Nu is mijn voorstel – tot energiebesparing en lessing van de zoutdorst- om de hier in Nederland gevormde pekel te gebruiken in plaats van strooizout.

Of mijn idee uit kosten-overweging een “haalbare optie” is, valt nog te bezien. Transport van wegenzout is namelijk voordeliger dan dat van (vloeibare) pekel en wel om de eenvoudige reden, dat kristalzout nauwelijks water bevat, geconcentreerder is. En ook kun je pekel niet netjes in bestaande zoutsilo’s opstapelen. Wel, zie boven, is er minder energie gemoeid met het produceren van pekel. Het voordeel is ook, dat in gevallen van zoutnood de leveranties van vloeibaar zout sneller gaan. Het is sowieso zonde om consumptiezout (uit bv Boekelo) te gebruiken voor gladheidbestrijding.

Tenslotte: de afhaalprijs van pekel van het drinkwaterbedrijf Vitens mag gratis zijn, maar de aankoop van Frisia-wegenzout is dat zeker  niet.

*) Frisia onttrekt op 2800 meter diepte zout aan de Friese ondergrond. Het gevolg is een bodemdaling van zeker 35 cm. Die bodemdaling verstoort onder meer de waterhuishouding.  In de kosten van compensatie-maatregelen ( land- en dijkverhoging, meer gemalen) zullen de komende jaren gaswinner Vermillion en Frisia Zout samen € 17,5 miljoen bij-dragen. 


En hier nog een koppeling van PEKEL-gebruik met de CO2-hype:

“Captures the CO2 from industrial smokestacks to be stored in cement during production.
Five percent of the CO2 emissions are produced by manufacturing cement globally.

Process of turning carbon into cement: Seawater is the main resource for this process. Extract the NACL from the other minerals to make salt water. Electrolyze and split the water and salt to make sodium hydroxide (lye) and hydrochloric acid. Neutralize the acid in a reaction with silicate rocks, producing sand and magnesium chloride, which can be used together or separately to melt ice on roads. Combining the highly alkaline sodium hydroxide solution with carbon dioxide streaming from a smokestack, trapping the carbon dioxide in the form of baking soda (sodium bicarbonate). Add the baking soda to seawater, which contains magnesium and calcium. The soda triggers a series of reactions, precipitating a magnesium and calcium carbonate that can be used as cement.”

Harlingen ligt nog aan zee, zeewater en pekel is voluit beschikbaar.

 ENCI (bij Maastricht) staat bekend als de grootste CO2-vervuiler van Nederland. Volgens het bovenstaande zou CO2 met behulp van pekel (gratis afhaalbaar) omgezet kunnen worden in cement. Het is de bedoeling dat ENCI (wegens de milieu-vervuiling met CO2) in 2015 gesloten wordt.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/zout-op-de-weg-voor-de-heilige-koe/