web analytics

De eerste Friestalige, geïllustreerde en ingesproken HAIKU-bundel.


 
 
Bij uitgeverij Elikser te Leeuwarden is een bijzonder boekwerkje uitgekomen. Het is de haiku-bundel  BINNENTÚN, bevattende 49 geïllustreerde FRYSKE HAIKÛ uit de bovenkamer van Tryntsje van der Veer.
 
Haikû omdat het hier gaat om uitsluitend Friestalige haiku en senryu:  de dichtvormen die uitnodigen en nopen tot een sober en zo veelzeggend mogelijk taalgebruik.  Deze “lytsfers” sluiten goed aan bij het karakter van de Friezen: stevig, eerlijk, kort en krachtig, recht-voor-z’n-raap, kernachtig.

Heel bijzonder is het Fryske taalgebruik in dit boek. Soms is dat totaal verschillend van het ABN en toont het overtuigend de kracht en de poëtische waarde van het Frysk.
Deze “ fersen in haikûfoarm ” uit BINNENTÚN worden per gedicht  geïllustreerd met een foto van Ouke Kooistra.  Als extra is er een CD bijgesloten, waarop de  gedichten worden voorgelezen en waarbij door de muzikale ondersteuning van Rob du Jardin nóg een dimensie wordt toevoegd.
 
De dichteres toont in deze serie overdrachtelijke “lytsfersen” de nietigheid en de grootsheid, de tijdelijkheid en de eeuwigheid aan van het leven in de natuur en van de mens. Met deze bundel opent de dichteres voor U de deur naar haar binnentuin van korte, zeer toegankelijke poëzie. Ook voor niet-Friestaligen. Met een beetje taalgevoel, misschien een woordenboek, een taalhulp kom je juist door die moeite, aandacht, concentratie tot rust om te genieten van deze natuurgedichten.
 
Enkele voorbeelden uit het boekwerk BINNENTÚN:
 
 
OEREIN
 
siedling no noch wif
waakst yn waarmte heint it ljocht
hifket de stâle

————————————————————————
 
MIST
 
earne lûd fan kij
in fernimmen fan libben
sa skier as de mist
 
—————————————————————

FLIER

floeiber beferzen
in glêde glêzen dûnsflier
wylst de tiid ferglydt
 
 


De bundel BINNENTÚN is te bestellen bij www.elikser.nl te Ljouwert (leeuwarden).

Tryntsje van der Veer is sinds 2011 dichteres in het Friese Dichterscollectief FERSWEVERS.

——————————————————————————————————————————————

In 2010 bracht Tryntsje van der Veer de bundel OER IT WETTER OP “E WEAGEN FAN MUZYK EN POËZY uit. Op de bijbehorende CD en in het boek treft u een bijzondere collectie nieuwee Fryske gedichten van diverse dichters met foto’s van Ouke Kooistra, Johan Veenstra en Coby Bandstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/de-eerste-friestalige-geillustreerde-en-ingesproken-haiku-bundel/