web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 39)

Anno 450. De Britten, hulp bekomende uit Gallisch Brittagne, versloegen de Angelen, Saxers en de Friezen in verschillende veldslagen. Hengistus werd gevangen genomen en onthalsd, maar  de overgeblevenen, onder Okko, den zoon van Hengistus, en zijnen neef Cossa, trokken naar de grenzen van Schotland, alwaar zij zich in de gebergten zoodanig insloten, dat zij volkomen veilig en onoverwinnelijk waren.
 
Later werden zij geheel meester van Brittanje, en zijn al deze vermengde volken de gezamenlijke inwoners van Brittanje geworden. Van daar ook, de de tegenwoordige Engelsche taal zoo veel van andere Europische talen in zich heeft, en dat er vooral eenen groote overeenkomst is tusschen de Engelsche en de Friesche landtaal, tot een zeker bewijs, dat een groot aantal Friezen zich in Brittanje hebben gevestigd.
 
Door de gedurige verhuizingen van volken langs de kusten van de Noordzee, werden tijdelijk dikwijls landen ontvolkt, waardoor de Friezen gelegenheid bekwamen, om zich heinde en verre uit te breiden. Te meer omdat de naburige Saxers, evenals mogelijk de Wilten, mede naar Brittanje de Noordzee overstaken, en hun woonplaatsen hier ontruimden. De Friezen beheerschten nu meest al de landen, langs de stranden der Noordzee, van de Elve tot aan de Schelde, Maas en den Rijn.
 
Na den regering van Richoldus, werd zijn zoon Odibaldus de tweede Koning over Friesland. De Friezen, Angelen en Saxers, die in de Britsche en Schotse gebergten zich eenen tijd hadden stilgehouden, kwamen eerlangs weder te voorschijn. Okko, uit eene Britsche gevangenis ontsnapt zijnde, bragt haast zijne benden weder te wapen, om de Britten te beoorlogen. Zij vertrokken zuidwaart en gingen op Londen aan. Maar de Britten trokken hen moedig tegen, en behaalden ook over Okko en zijne benden eene volkomene overwinning.
  

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

 

 De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Oant sjen.

  

 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-39/