web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 35)

 

Sommige geschiedschrijvers vermelden echter dat Hengist en Hors, met eene wel toegeruste vloot uit de wateren van Friesland, terstond oostwaarts heengestevend zijn, en dat zij bij de rivier de Eider eene ledige streek vonden, zich aldaar vestigende en rigtende alles zoveel mogelijk in naar de manier van het door hun verlaten Friesland. Hunne nieuwe woonplaats noemden zij Nieuw-Friesland. Van hier werden zij, pas omstreeks veertig jaar later, door de Britten tegen de Schotten en Picten te hulp geroepen. Hengistus zou de stigter van de stad CanCaster of wel Lancaster geweest zijn, hebbende die stad met inwoners van Friesland voorzien. Hengist zou zijn onthoofd door Eldol, Prins van Glochester, die een geslagen vijand der Friezen was. De Britse Koning zou eene nicht van Hengist, de schoone Ronixa, tot vrouw bekomen hebben. Hors echter, zou in Engeland in een veldslag gesneuveld zijn.

 

Rowena, cover

 

-Bij uitgeverij Wijdemeer vescheen de her-vertelling van deze sage: ROWENA, SAGE VAN EEN FRIESE PRINSES, geschreven door Pieter Winsemius. In deze vlotte en stijlvolle hervertelling van een sage uit de Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant (1622), schetst de auteur het tijdloze verhaal van het tragische lot van een middeleeuwse femme fatale in een wereld in beroering.
Pieter Winsemius is bedrijfskundige en oud-minister en daarnaast als genealoog kenner van de Friese geschiedenis.

Het boek, paperback, 79 pagina’s,ISBN: 9789492052216 ,  is verkrijgbaar bij AFUK voor € 14,95.

Zie ook > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/de-saga-van-de-friese-prinses-ronixa/

 
Anno 385. De Franken waren eenen geruime tijd bondgenooten der Romeinen, maar vielen nu over den Rijn, in Gallie. De Friezen, Saxers en andere volken maakten gemeene zaak met de Franken. Zij weigerden de gewone jaarschatting aan de Romeinen, en sloegen den Raadsheer Sisinus en deszelfs volk, met de invordering dier schatting belast, dood.  De Friezen, Saxers en Franken gelukte het echter niet, om de Romeinen uit de streken tusschen den Rijn en de Maas te verdrijven. De Franken werden door den Romeinschen stadhouder Quintinus verslagen bij het Bosch Carbonarea in Luikerland.
 


 

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

 

 De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Oant sjen.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-35/