web analytics

december 2009 archief

Zondagochtend

In het ABN luidt de senryu: DE DAG WEGSLAPEND. EEN WONDERE WERELD DROMEND VERFRIST WEER WAKKER VATBAAR VOOR VERBETERING

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/zondagochtend/

‘Fryslân Topattraksje’ (klik-klare kopregels)

It toerisme yn Fryslân makket al in tal jierren in sûne ûntjouwing troch mei jierlikse groeipersintaazjes fan 7 oant 10 prosint. Neffens de Ingelske krante de Daily Express foarmet it Frysk de basis fan de hjoeddeiske Ingelske taal. “Your kids will pick up the Frisian language in six months.” Nieuws: Friese duurzaamheid. Het Noord-Nederlandse waterleidingbedrijf Vitens gaat …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/%c2%91fryslan-topattraksje%c2%92-klik-klare-kopregels/

GLADDE PAAL

– GLÊDE PEAL Een man ontmoette een vriend uit z’n schooljaren en hij vroeg: „Wat voor werk doe je vandaag de dag?“ – In man moete in freon út syn skoaljierren en hy frege: „Hokker wurk dochsto hjoed-de-dei?“   „Ik ben brandweerman“, antwoordde zijn oude vriend. – „Ik bin brânspuitman“, antwurde syn âlde freon.  „Ook …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/gladde-paal/

Een halve meter sneeuw

 Sneeuw, je doet me duizelen.  In je witte dek   zal ik verzinken.    

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/een-halve-meter-sneeuw/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 33)

  Kort na den dood van Julianus, die deze volken in vreeze had, staken vele Germaansche stammen het hoofd weder op tegen de Romeinen. In het bijzonder trokken de Franken, NederSaxers en Friezen, waarbij zich nog andere Duitschers voegden, over den Rijn en vielen volgens hunne oude gewoonte, in Gallïe, zijnde een gedeelte van het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-33/

knikkende knieën

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/knikkende-knieen/

KLINK-KLAAR

  MEI IEN GLESKE KINNE JO NET KLINKE Letterlijk lijkt het me klink-klaar: met één glas kun je niet klinken. Je hebt er duidelijk TWEE voor nodig, dat van jezelf én het glaasje van een ander. Het hoort bij de (Hollandse) gezelligheid om op elkaars gezondheid te drinken. Uiteraard niet teveel, want dát is weer slecht voor het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/klink-klaar/

Winterkleed (haikû)

                 Haiku J.Kruit, Frysk vert. J vd Meer, Foto Nauras, U-ART Drachten.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/winterkleed-haiku/

*Een gulle makelaar.*

  In golle makelder Op een middag reed een makelaar in zijn limousine langs een pad en zag twee mannen in de berm bezig om gras te eten. – Op in middei ried in makelder yn syn limûsine oer de dyk en seach twa manlju yn ’e berm oan it gers iten.  Ontsteld liet hij zijn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/een-gulle-makelaar/

Verleden-heden-toekomst

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/verleden-heden-toekomst/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 32)

Het jaar 365 was voor de landen van Europa in het algemeen, als ook voor de zee-kusten van Noord-Afrika, een, door ramp en onheil, gedenkwaardig noodjaar. Op den 21 Julij hadden er de verschrikkelijkste onweders, vergezeld van felle stormen en hevige orkanen en dwarrelwinden, plaats, terwijl de aardbevingen allergeduchtst waren. Het scheen als of de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-32/

Schulden (en ook nog een boete?)

Tja, belofte maakt schuld. Maar als de schuldeisers schuldig zijn aan de schulden van schuldenaren, worden die schuleisers dan wel beboet?

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/schulden-en-ook-nog-een-boete/

Laad meer