web analytics

november 2009 archief

hommel-les

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/hommel-les/

Sinterklaas

                       Voor mij is ús Klaas een heilige.                Us Klaas is vrijwilliger en als zodanig onbetaalbaar. Naast dat vrijwillige vrijwilligerschap bij diverse instanties is hij bijzonder goedgeefs. Want van zijn inkomen geeft hij bijna alles aan anderen. Hij is niet getrouwd, berijdt geen auto maar een paard, woont goedkoop op een boot …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/sinterklaas/

Wachten op de winter……

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/wachten-op-de-winter/

Inpakperikelen.

    Ik ben niet goed in het inpakken van geschenken,  in vergelijking met mijn collega’s in onze winkel. – Ik bin net goed yn it ynpakken fan presintsjes, as ik dat mei myn kollega’s yn ús winkel ferlykje.   Maar eens moest ik een cadeautje voor een klant inpakken toen er niemand anders beschikbaar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/inpakperikelen/

Web in de mist

  In deze haiku ( de fryske versie is van Tsjitske Peanstra) zie ik iets overdrachtelijks. Je zou kunnen denken aan een OUD web, een hersenspinsel waarin toch veel van waarde ( de pareltjes) bleef hangen. Je moet zoiets ZIEN. Bij beeldende poëzie is het meer zien dan kijken. Zien is bewust kijken: ook naar het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/web-in-de-mist/

Don’t fence me in.

Een oud Fries spreekwoord luidt: ALTYD THÚS IS ALTYD FINZEN   Dat is woordelijk: Altijd thuis is altijd gevangen. Het oude Fries heeft veel gemeen met het oude Engels. Het Engelse fence betekent: omheining, beschutting. In het Frysk is “in finzene”: een gevangene en een gevangenis is “in finzenis”. Figuurlijk beleert het gezegde: kijk eens over …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/dont-fence-me-in/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen, (deel 28)

  Anno 310. Om dezen tijd, tenwijl Haran Hertog van Friesland was, en er van tijd tot tijd alvast meerdere dorpen en gehuchten werden aangebouwd, verhalen de oude Historiën, dat een groot deel van het tegenwoordige Noord-Holland of het land der kleine Friezen, toen ledig en ontvolkt was geworden. Vijf edelen uit de Friezen werden …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-28/

HERFST 2009

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/herfst-2009/

Klaas Bruinsma over St. Maarten, twee opzegversjes van TOMKE

In lietsje foar Sint Marten: Klaas Bruinsma. Sint Marten, ja, Sint Marten dy hat ús leard te parten. Dy hat jo leard te dielen mei alle earme sielen en f’reonlik om te sjen nei bidlers en nei bern.   Wy freegje jo gjin klean f’oar’t sjongen,mar as lean in frucht of snobberij. Dan geane wy …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/klaas-bruinsma-over-st-maarten-twee-opzegversjes-van-tomke/

OPENHEID (grapke)

  OPEN OP ZONDAG – IEPEN OP SNEIN Een meisje uit een Fries dorpje ging op een mooie zondag een eindje wandelen. – In famke út in Frysk doarpke gong op in moaie snein in eintsje te kuierjen.      Verbaasd zag ze in het bos een parachutespringer aan een boom hangen. – Ferheard seach …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/openheid-grapke/

Transport en opslag CO2 in Friesland?

    + Weblog CO2-opslag CO2-ONderLINERS Zo, dus CO2 is niet gevaarlijk, minister Cramer Als U na het grasduinen in de bovenstaande publieks-informatie over opslag van het broeikasgas CO2 een beetje op de hoogte bent……dan het volgende: Na het doordrukken van CO2-opslag onder Barendrecht wenst minister Cramer een tweede, maar nu een GROOTSCHALIG, “demonstratie”-opslagproject in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/transport-en-opslag-co2-in-friesland/

een zucht van de zomer (fotogedicht)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/een-zucht-van-de-zomer-fotogedicht/

Laad meer