web analytics

Friese gezegden: betekenis (001).

SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN zijn traditionele Frysktalige spreekwoorden en evenals de modernere one-liners en aforismen zijn het creatieve analyses in een notendop. Bovenal zijn het handreikingen en geven een houvast om het vaak lastige leven wat gemakkelijker of overzichtelijker maken: om te kunnen OVER-LEVEN.
Levenswijsheden zijn van alle tijden en van alle volken. Hele, driekwart en halve wijs- en waarheden werden en worden eeuwenlang van generatie aan generatie bijgeschaafd en doorgegeven. Ze sluimeren in ons hoofd. Soms her-ontdekken we de waardevolle boodschap ervan.

.
Hjoed:  As men inoar op ‘e kop sitte kin sûnder dat
             der in duit út ‘e bûse rôlet, is ’t net bêst mear.
 
Vandaag: Als men elkaar dwars kan zitten zonder dat er een duit uit de zak rolt, dan is het niet best meer.…ARMOE TROEF dus.

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

In dit internet-magazin tref je diverse taalhulpen waaronder 30 dozijn Friese spreekwoorden en gezegden, verklaard in het Nederlands en voorzien van de  Friestalige uitspraak >Friese SPREEKWOORDEN (30 dozijn)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/friese-gezegden-betekenis-001/