web analytics

Horloge-werpen (grapke)

 Horloge-werpen…..
 Horloazje goaie
 
  Piet, Kees en Ronald houden een wedstrijdje.
– Pyt, Kees en Ronald hâlde in wedstrydsje.
 
Ieder gooit om de beurt zijn horloge van een flat en moet dan naar beneden rennen om het op te vangen.
– Elk goait om bar syn horloazje fan in flat en moat dan nei ûnderen drave om it op te fangen.
 
  Piet begint; hij gooit zijn horloge naar beneden en rent erachter aan.
– Pyt begjint; hy goait syn horloazje nei ûnderen en draaft der efteroan.
 
  Nou wat denk je, kapot natuurlijk.
– No wat tinkst, kapot fansels.
 
Kees is aan de beurt, hij gooit zijn horloge naar beneden en rent er achteraan en ook deze is kapot.
– Kees is oan bar, hy goait syn horloazje nei ûnderen en draaft der efteroan en ek dy is kapot.
 
  Dan is Ronald aan de beurt.
– Dan is Ronald oan bar.
 
Hij gooit zijn horloge naar beneden gaat bij mevrouw Dobbelsteen op de vierde verdieping een kopje koffie drinken, belt op de tweede verdieping aan om naar Piet en Kees te zwaaien en loopt dan naar beneden en vangt zijn horloge op.
– Hy goait syn horloazje nei ûnderen giet by mefrou Dobbelstien op de fjirde ferdjipping in kopke kofje drinken, bellet op de twadde ferdjipping oan om nei Pyt en Kees te swaaien en rint dan nei ûnderen en fangt syn horloazje op.
 
  Piet en Kees vragen hoe hij dat doet. ‘
– Pyt en Kees freegje hoe’t hy dat docht.
 
   Nou’, zegt Ronald, ‘Je zet je horloge gewoon een uur terug.’  
– ‘No’, seit Ronald, ‘Je sette gewoan je horloazje in oere werom.’

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/horloge-werpen-grapke/