web analytics

9 oktober 2009 archief

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 27

KLIK HIER VOOR DE UITSPRAAK SEI-SISWIZEN: VAN DE WIEG TOT HET GRAF.   324. Dat faIt my ôf en ta, sei Oebele, doe krigen se trije jonges. Dat valt me mee en tegen, zei Oebele, en toen kregen ze drie jongens. 323. Der heart in grapke by, sei de boer, en kidele syn wiif mei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-27/