web analytics

oktober 2009 archief

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 30

KLIK HIER   360. Op ‘e merk is jo euro in gûne wurdich. Op de markt is uw euro een gulden waard. 359. Riden is toarstich wurk, sei ’t âldwiif, en se stie mei ien foet op ’t iis. Schaatsen is dorstig werk, zei het oude vrouwtje, en ze stond met één voet op het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-30/

het STRIPBOEK……óók een TAALHULP ?

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/het-stripboek-ook-een-taalhulp/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen, (deel 26)

Het jaar 279.   Inmiddels hadden de Friezen en andere omliggende volken hunne oorlogen onderling te voeren. Nadat Probus de Friezen in bedwang had, vielen de Batavieren met eene grote magt in friesland, en bedreven grooten moedwil met rooven en branden, eer nog de Friezen regt tot tegenweer gereed konden zijn.   Omstreeks het jaar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-26/

Horloge-werpen (grapke)

 Horloge-werpen…..  Horloazje goaie     Piet, Kees en Ronald houden een wedstrijdje. – Pyt, Kees en Ronald hâlde in wedstrydsje.   Ieder gooit om de beurt zijn horloge van een flat en moet dan naar beneden rennen om het op te vangen. – Elk goait om bar syn horloazje fan in flat en moat dan nei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/horloge-werpen-grapke/

Fotogedicht HERFST 2009

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fotogedicht-herfst-2009/

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 29

KLIK HIER   348. It is altyd fet yn oarmans skûtel. Het is altijd vet in andermans schotel. 347. It boaskjen fan ‘ejongelju is swiet as it giet mei âldersried. Het huwelijk van jongelui is zoet als het gaat met ouder-raad. 346. Wat in frjemd stik bûter, sei de boerinne, en se fiske de kat …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-29/

DSB DU- OOTJE

        Deze ONderLINER is meezend-klaar. Klik met rechts, kies de optie VERZENDEN PER E-MAIL.   

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/dsb-du-ootje/

File in Friesland

  Voor het geval dat je op zoek bent naar info over het SHARED-SPACE concept:   http://www.fanvanfryslan.nl/2009/03/27/i-doc-gedeelde-ruimte-shared-space/

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/file-in-friesland/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen, (deel 25)

Ter gelegenheid van DE WEEK VAN DE GESCHIEDENIS 2009 hierbij een EXTRA aflevering van de CURIEUZE en GRUWELIJKE geschiedenis van de Friezen. ANNO 270. Naar mate de verwarringen in het Romeinsche gebied steeds toenamen waren de Romeinen ook van buiten te minder geducht, en poogden de volken, door hen voorheen ten onder gebragt of schatpligtig gemaakt, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-25/

Dat is weer eens wat anders.

WAT GIJ NIET WILT DAT U GESCHIED, DOE DAT OOK EEN ANDER NIET

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/dat-is-weer-eens-wat-anders/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen, (deel 24)

  Ubbo, zoon van Richoldus, den broeder van Titus, werd nu door de voornaamste Friezen tot hunnen Hertog benoemd, in de plaats van zijnen overledenen oom Titus. Ubbo wordt geroemd als een deugdzaam, verstandig en vredelievend vorst, waardoor er ook, zeer vele verbeterin-gen en stichtingen te voorschijn kwamen. Hoe zeer wars was van oorlog, moest …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-24/

Een woordevol hoofd

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/een-woordevol-hoofd/

Meer laden