web analytics

27 september 2009 archief

SPEELGOED-BOARTERSGUOD (grapke)

   – Sels tusken tûzen spultsjes, boustiennen, plestik meunsters yn ‘e boartersguodwinkel koe myn freondinne foar har beppesizzer Joris neat geskikts fine.  Zelfs tussen duizend spelletjes, bouwstenen, plastic monsters in de speelgoedwinkel kon mijn vriendin voor haar kleinzoon Joris niets geschikts vinden. – “Miskien in fideo of wat opfiedkundichs?” betocht hja. “Nee, dit net, dat …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/speelgoed-boartersguod-grapke/