web analytics

28 juli 2009 archief

LILK FUORTRUN

KWAAD WEGGELOPEN – In man kaam mei in tige tryst gesicht in kroech yn. Een man kwam met een erg somber gezicht een kroeg binnen. – De kroechbaas frege him wêrom’t er sa tryst seach. De kroegbaas vroeg hem waarom hij zo ongelukkig keek. – De frou is lilk fuortrûn”, andere de man, “en se …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/lilk-fuortrun/