web analytics

22 juli 2009 archief

IN DEI FRIJ

Foarhinne wie it lestich om in dei frij te nimmen. Vroeger was het lastig om een dag vrij te nemen.   – Twa meiwurkers fan in bedriuw sitte te krimmenearjen op it wurk.   Twee medewerkers van een bedrijf zitten te zuchten en kreunen op het werk.   – Hja soenen sa graach ris in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/in-dei-frij/