web analytics

12 juli 2009 archief

Friese HERALDIEK (tegeltableau)

Hierzo een plateau van Leo Hartsuiker uit Bolsward. Hij heeft op de Appelmarkt 3 een atelier en winkel in heraldische tegel-tableau’s en meer.                                                                                                                                                       

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/friese-heraldiek-tegeltableau/

Dilemma ( grapke)

DILEMMA     Op in fakulteitsgearkomste komt samar in winskgeast út it neat wei. Op een faculteitsvergadering doemt plotseling een wensgeest uit het niets op.   Dy fertelt oan de dekaan fan it kolleezje dat er in beleanning krijt foar it goeddwaan yn syn libben. Deze vertelt aan de decaan van het college dat hij een beloning …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/dilemma-grapke/