web analytics

juli 2009 archief

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen (deel 12)

         De zoon van Prins Diocarus Segon, Dibbaldus Segon, volgde hem op als Prins van Friesland. Deze wordt als zeer dapper en oorlogzuchtig genoemd, hebbende reeds in het jaar 44 keizer Claudius, op deszelfs  krijgstogten in Brittanie, vergezeld en met manschappen bijgestaan, gelijk ook Claudius Civilis, een overste der Batavieren, wien wij vervolgens nader zullen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-12/

Varkensgriep, ook in Friesland…..Mexicaanse Griep

DEZE bijdrage gaat niet over en goed of een slecht immuun/imman-system, maar alleen over PREVENTIE-maatregelen. Voorzorgsmaatregelen om niet besmet te raken met het varkensgriepvirus:   Afdekkende kleding (burka of niqaab) dragen (alleen de oogjes vrij), Niemand een handje geven, Niemand 1-2-3 keer kussen.   Ofwel: de voorschriften voor moslim-mamma’s zijn zo gek nog niet.   O.K.  Nu even …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/varkensgriep-ook-in-friesland-mexicaanse-griep/

Liefdeslied (tanka)

 zing je lentelied    kleine, grijze nachtegaal    voor ons liefdesbed       onvermoeid je klankenpracht   maanverlicht deze nacht   kleine nachtegaal hij kan het niet laten het leven te bezingen                            Alle haiku, senryu, tanka 2009

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/liefdeslied-tanka/

LILK FUORTRUN

KWAAD WEGGELOPEN – In man kaam mei in tige tryst gesicht in kroech yn. Een man kwam met een erg somber gezicht een kroeg binnen. – De kroechbaas frege him wêrom’t er sa tryst seach. De kroegbaas vroeg hem waarom hij zo ongelukkig keek. – De frou is lilk fuortrûn”, andere de man, “en se …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/lilk-fuortrun/

VRIJHEIDsGRENZEN

Ook deze MAILHITS zijn  meestuurbare foto’s. Klik met rechts en kies “Per E-mail verzenden” voor een E-mail formulier. Of selecteer, knip en plak de strip in je mail.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/vrijheidsgrenzen/

FIT NA FIT NA FIT…..

Ook deze ONderLINER is een meestuurbare foto. Klik met rechts en kies “Per E-mail verzenden” voor een E-mail formulier.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/fit-na-fit-na-fit/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen (deel 11)

De Friezen bleven nu eenige jaren rustig voortgaan in het getrouw voldoen van hunne jaarlijksche schatting aan de Romeinen, bestaande, zoo als gezegd is, in een zeker bepaald getal koe- of ossenhuiden; zij waren thans, zoo het schijnt, tamelijk te vrede in hun lot.   Doch zekere Olenniuss, hoofdman eener keurbende en Romeinsche Landvoogd over …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-11/

IN DEI FRIJ

Foarhinne wie it lestich om in dei frij te nimmen. Vroeger was het lastig om een dag vrij te nemen.   – Twa meiwurkers fan in bedriuw sitte te krimmenearjen op it wurk.   Twee medewerkers van een bedrijf zitten te zuchten en kreunen op het werk.   – Hja soenen sa graach ris in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/in-dei-frij/

I-DOC.SLOTEN (Sleat)

  I-DOC.Sloten in de reeks DIGITALE ELFSTEDENTOCHT.   SLOTEN, klein maar dapper.          Sloten, parel van de Friese Elfsteden. Het kleinste en misschien mooiste stadje van de Friese elf steden heeft de oorspronkelijke omwalling vrijwel geheel behouden en tevens is de oorspronkelijke structuur van Sloten bijna geheel bewaard gebleven. Sloten is het meest authentieke stadje …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/i-doc-sloten-sleat/

Zomerwind (senryu)

  Lije simmerwyn   naam ús de swietrook mei fan   ripe ierdbeien.      út Neierhân Tsjitske Peanstra-Drachten          Us wurden spinne   in lange tried fan freonskip   yn ‘e lette jûn.     

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/zomerwind-senryu/

Contact (tanka)

             heel teder en zwoel        als skûtsjes rondend een boei raakten onze zeilen                                                         weet niet meer je naam of vracht                       ik lig in mijn haven en wacht          Auteur K. Vollema     Alle haiku, senryu, tanka 2009

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/contact-tanka/

I-DOC.IJLST

IJLST ( DRYLTS )   IJlst is ontstaan aan de Middelzee langs de oevers van de Ee en wordt aan beide zijden omsloten door de Dijgrachten. Wie door het langgerekte centrum van IJlst wandelt, wordt meteen verliefd op de twee kleine grachten. Met de lange rij bloeiende lindebomen is het een prachtig tefereel. Let vooral …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/i-doc-ijlst/

Meer laden