web analytics

20 juni 2009 archief

TWEE VLINDERS

  Twee vlinders: geel, wit,    fladderen in de middagzon.       Om en om en om.                                                                                           Henk Veenstra                De blakstille mar, in spegelglêd berberkleed fan skieppewolken.                                                                                      Tjits Peanstra  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/twee-vlinders/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de OUDE FRIEZEN (deel 8).

HET JAAR 11                      Uit GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND.   Augustus had reeds getracht, zIch op die volken, welke Varus’ leger verslagen hadden, te wreken, doch daar zulks hem niet gelukt was, begon Tiberius, terstond na zijne verheffing op den rijkszetel van Rome, weder plannen te beramen, om de volken aan den Rijn te beoorlogen, en op …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-8/