web analytics

I-DOC. Gedeelde ruimte -Shared Space – Dielde Romte.

 
Het Shared Space Institute werd aanvang 2009 gevestigd in het ADVERIUM te Drachten en zou starten met elf medewerkers.
Het adres is Lavendelheide 21. Na het installeren van de koffiezetmachine in februari zou het resultaat van noeste arbeid van het elftal in misschien wel elf wereldtalen vindbaar zijn op de website: http://www.sharedspace.eu/  U kon ook kijken op www.shared-space.org

 

 

 

Room for Everyone
From Project to Process
Spatial Quality (Places that attract people)
Final Evaluation and Results ( it takes Shared Space to create shared understanding)


Officiële start Shared Space Institute

 

Op woensdag 10 juni 2009 is in Drachten, Smallingerland het Shared Space Institute officieel opgestart. Shared Space is een alternatieve proces-benadering bij het maken van plannen, ontwerpen en het nemen van beslissingen over de kwaliteit van de openbare ruimte.


Eigen verantwoordelijkheid
Bij een Shared Space wordt, meer dan in regulier ingerichte verkeerssituaties, een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers. Door traditionele verkeersmaatregelen zoals verkeerslichten, zebrapaden en verkeersborden, achterwege te laten moeten alle weggebruikers beter opletten.

 

 

In Drachten/Smallingerland, de geboortegrond van het idee SHARED SPACE, zijn twee locaties ingericht volgens het Shared Space principe: het Laweiplein en de kruising Torenstraat-Drift, maar ook traject-vernieuwingen in de dorpjes Boornbergum en Nijega zijn voorbeelden ervan.

De mensen van het Shared Space Institute houden zich bezig met de ruimte om ons heen: ruimte voor mensen, gemaakt en te gebruiken door mensen.

Ter gelegenheid van de start van het instituut (gevestigd aan de Lavendelheide in het Adverium) is er een boekje gemaakt over het gedachtegoed van de heer Hans Monderman, de achtergrond van het principe van de gedeelde ruimte. De titel ervan is “Naar de menselijke maat”.

De belangrijkste vraag is of er wel voldoende markt is voor de activiteiten van dit instituut. Men gaat dus bezig met de “vermarkting van het product”. Wat is de situatie op dit moment? Het aantal vragen om informatie over het concept blijkt toe te nemen. Een getalmatige onderbouwing kan op dit moment niet worden gegeven.


Augustus 2009: Directeur Wieling vertrekt. De Raad van Toezicht gaat nadenken over de toekomst van het Instituut en stelt een interim-directie aan. Het Instituut moet op eigen benen staan of fuseren met een andere organisatie. De overheidssteun bedraagt € 1 miljoen en dát zou genoeg moeten zijn voor de komende ZEVEN jaren. Nu wordt gesteld dan er maar centjes zijn voor de komende TWEE jaren.

Michiel van Liere volgt Wieling op. Hij is nu dus wethouder van de gemeente Houten sinds 27 april 2010 en

  • Directeur Shared Space Institute Drachten  en
  • Directeur/eigenaar Van Liere Management BV plus
  • Penningmeester Hamlin Fistula Nederland en ook nog
  • Lid FUWA commissie gemeente Uithoorn

 

December 2010. Het Shared Space Institute in Drachten is gestopt met haar activiteiten. Het heeft slechts anderhalf  jaar gefunctioneerd. Het Shared Space Instituut wist niet voldoende subsidies binnen te halen om personeel en kantoorkosten voor ’t  voortbestaan zeker te stellen. Ook pogingen om het Instituut elders onder te brengen, bijvoorbeeld bij CROW, zijn gestrand. De NHL Hogeschool pakte echter de draad weer op: http://www.nhl.nl/nhl/5497/shared-space/pid5ae9b41a-abb3-43c2-954d-3668867ad481

 

Juni 2011: De afgelopen twee jaar is grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het Shared Space concept op vijftien locaties in Noord-Nederland. Zo is gekeken naar de vorig jaar heringerichte Rengerslaan aan de voorzijde van NHL Hogeschool in Leeuwarden en een kruising in Siegerswoude. Tijdens het project is onderzoek verricht naar thema’s als ruimtelijke kwaliteit, beleving, verkeersveiligheid en toegankelijkheid voor zwakkere verkeersdeelnemers. Het project is uitgevoerd in samenwerking met verschillende partners waaronder de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Heerenveen, Veilig Verkeer Nederland, politie Fryslân en de Ouderenbond.

Medio 2012: Er wordt verder gestudeerd: http://bit.ly/UV6b32

Na 15 jaar Shared Space kwam er in oktober 2012 een studie te voorschijn:   15 jaar Shared Space – Verkeerskunde.

 

December 2018.  In Dr88, het geboortedorp van het Shared-Space- idee  lijkt het of de gerealiseerde SS-plekken niet voldoen : ze zijn gewijzigd. Intussen pleit de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid nogmaals voor een GEDEGEN ONDERZOEK naar nut/noodzaak van het plaatsen van een overdaad aan verkeersborden. Want door autobestuurders schijnen maar 10% van het verkeerdbordenwoud echt opgemerkt te worden en is zo’n bordenjungle volgens SWOV verkeersgevaarlijk.

Voor BEELDMATERIAAL kun je een kijkje nemen op de SUPERLINK:     >    http://bit.ly/1bqsyFl      <

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/i-doc-gedeelde-ruimte-shared-space/